MENY

Kursing av lærere

Formålet med kursingen av lærere er å gi lærere kompetanse og verktøy for å støtte opp under elevenes sosiale og emosjonelle utvikling.

Bilde av barn.

Kursingen av lærere består av totalt 5 kursdager. Lærerne får en digital kursmanual som gir en detaljert beskrivelse av tiltaket. I tillegg støttes tiltaket av læremidler utviklet for de ulike temaene. Lærerne får også veiledning underveis.