MENY

Fremdrift i forskningsprosjektet etter utbrudd av Covid-19

Informasjon til kommuner og skoler som har meldt seg på forskningsprosjektet Resilient.

Fremdrift i forskningsprosjektet etter utbrudd av Covid-19

Opprinnelig skal forskningsprosjektet Resilient gjennomføres for elever i 8. trinn skoleåret 2020/21. Oppstart av undervisningsopplegget ROBUST for elevene er planlagt august 2020.

Covid-19 gir store og gjennomgripende endringer for alle kommuner og skoler, med store daglige utfordringer som krever oppmerksomhet. Universitetet i Stavanger (UiS)  og prosjektledelsen for Resilient har stor forståelse og respekt for dette, og vil derfor avvente situasjonen og er forberedt på at oppstart av forskningsprosjektet kan bli noe utsatt.

Lærerutdanningen

Første kursdag som var planlagt i juni 2020 er utsatt. Dette kan ikke la seg gjennomføre. Nye foreløpige datoer er satt til august, men kan bli ytterligere utsatt.

Prosjektoppstart

Opprinnelig plan er å starte undervisningsopplegget ROBUST på 8. trinn august 2020. Dette kan bli utsatt, men avventer endelig avgjørelse til mer informasjon fra myndighetene foreligger.

Foreldremøter

Vårens foreldremøter for neste års 8.trinn kan pr i dag ikke gjennomføres som planlagt. Det ligger imidlertid informasjon til foresatte på denne nettsiden, i menyen til venstre (hvis du er på mobiltelefon ligger menyen i bunnene av denne artikkelen). 

Dataavtale

Før overlevering av elevlister fra kommunene til UiS gjennomføres, skal gyldig Dataavtale være godkjent og signert av kommunene og UiS. Utkast til avtale er utarbeidet av UiS og sendt ut til kommunene. Når Dataavtale er signert av kommunene gjøres det individuelle avtaler med hver enkelt kommune om hvordan dataoverleveringen skal foregå.  

Har dere spørsmål, ta gjerne kontakt med Hilde Ness Sandvold på e-post: hilde.sandvold@uis.no