MENY

Mangel på kontroll i klasserommet

En studie viser at mer enn 3000 lærere i norsk grunnskole opplever at de mangler kontroll i klasserommet.

Mange lærere sliter med kontroll i klasserommet.

En studie presentert på Læringsmiljøsenterets nettsider, anslår at mer enn 3000 lærere i norsk grunnskole opplever at de mangler kontroll i klasserommet.

Studien undersøker hvordan lærere opplever egen autoritet som klasseledere, spesielt med vekt på kontroll. I et representativt utvalg, svarer omtrent 70 prosent av lærerne at de har god autoritet og kontroll.

Studien er imidlertid særlig rettet mot å kartlegge hvor stor del av lærerne som opplever at de har lite eller ingen autoritet og kontroll. Resultatene viser at rundt 5 prosent av lærerne opplever at de har veldig lite autoritet i klasserommet, og at 6,7 prosent rapporterer at de opplever at de har liten eller ingen kontroll.

 

UiS logo