MENY

Ressurser og materiell

UiS logo
 • Bilde av trist jente, og to voksne som snakker sammen i bakgrunnen.

  Klasseledelse og foreldresamarbeid

  Både lærere og foreldre har betydning for elevenes læringsutbytte. Derfor er godt samarbeid viktig. Her ser vi på sammenhengen mellom læreres klasseledelse og foreldresamarbeid, og det vises til forskning om situasjoner som kan oppleves utfordrende for foreldre og lærere.

 • Bilde av trist jente, og to voksne som snakker sammen i bakgrunnen.

  Klasseledelse og foreldresamarbeid

  Både lærere og foreldre har betydning for elevenes læringsutbytte. Derfor er godt samarbeid viktig. Her ser vi på sammenhengen mellom læreres klasseledelse og foreldresamarbeid, og det vises til forskning om situasjoner som kan oppleves utfordrende for foreldre og lærere.

 • Respektheftet Samarbeid mellom skole-hjem

  Samarbeid mellom hjem og skole

  Forskning viser at overgangssituasjoner, som for eksempel overgangen fra barnehage til skole, kan være kritisk for både for eleven, og for samarbeidet mellom hjem og skole. Det er derfor viktig at denne overgangen blir håndtert på en god måte. Samarbeidet mellom hjem og skole er en vesentlig del av Respektprogrammet. Det handler om å etablere gode realsjoner, som er basert på åpenhet, god kommunikasjon og gjensidig respekt.

 • Respektheftet Samarbeid mellom skole-hjem

  Samarbeid mellom hjem og skole

  Forskning viser at overgangssituasjoner, som for eksempel overgangen fra barnehage til skole, kan være kritisk for både for eleven, og for samarbeidet mellom hjem og skole. Det er derfor viktig at denne overgangen blir håndtert på en god måte. Samarbeidet mellom hjem og skole er en vesentlig del av Respektprogrammet. Det handler om å etablere gode realsjoner, som er basert på åpenhet, god kommunikasjon og gjensidig respekt.