MENY

Læringsmiljøkonferansen 2018: medborgerskap og livsmestring

Læringsmiljøkonferansen 2018 finner sted i Oslo 29.-30. november. Påmeldingen er nå stengt.

Barn som drar i tau. Foto: iStock

Det er duket for Læringsmiljøsenterets aller første konferanse i november. Konferansen skal arrangeres hvert annet år, og ta opp aktuelle tema innen barnehage- og utdanningssektor.

Medborgerskap og livsmestring, hva betyr det i praksis?

På årets konferanse er medborgerskap og livsmestring satt som overordnet tema. Både i rammeplanen for barnehagen og i overordnet del av læreplanverket kan man lese om livsmestring og om at barn og unge skal utvikles til å bli gode medborgere som deltar aktivt i samfunnet:

I overordnet del av læreplanverket at «Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte», og i Rammeplan for barnehagen at «Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing».

For skolen står det i den overordnede delen av læreplanverket om medborgerskap at «Skolen skal stimulere elevene til å bli aktive medborgere, og gi dem kompetanse til å delta i videreutviklingen av demokratiet i Norge» og i Rammeplanen for barnehager at «Gjennom å delta i barnehagens fellesskap skal barna få mulighet til å utvikle forståelse for samfunnet og den verden de er en del av.»

Men hva betyr dette i praksis for barnehagen og skolen?

Gjennom Læringsmiljøkonferansen 2018 vil vi diskutere, problematisere og konkretisere hva dette betyr for det daglige arbeidet i skolen og barnehagen.

Skreddersydd for barnehage og skole

Programmet skreddersys til henholdsvis skole- og barnehagesektor, men vi håper også at alle deltakere skal få nytte av å møtes for å drøfte aktuelle problemstillinger innen medborgerskap og livsmestring.

Program

29. november er overskriften for hele dagen medborgerskap. Tove Flack og Erik Nordgreen åpner med et felles foredrag med tittel «Å fremme gode medborgere gjennom dialog, våkenhet, tydelighet og varme».

Etter lunsj deles salen mellom skole og barnehage, hvor programmet blir spisset mot deltakerne i de to gruppene.

30. november er livsmestring overordnet tema. Edvin Bru skal snakke ut fra tittelen «Sosial og emosjonell læring en viktig del av folkehelse og livsmestring i skolen?», og Cecilie Evertsen Stanghelle følger opp med sitt innlegg «Livsmestring i barnehagen».

Denne dagen arrangeres det et eget Jarmund Veland-seminar, hvor Edgar Marthinsen fra NTNU skal foredra over temaet «Sårbare barn – spørsmål om behov og ressurstilgang».

Etter lunsj deles igjen forsamlingen i skole og barnehage, men fremdeles med overordnet tema innen livsmestring.

Konferanseprogrammet finner du her

Priser

  • Dagpakke for to dager (inkl. lunsj og pausemat begge dager): 1.490,- 
  • Overnatting i enkeltrom 29.-30. november (inkl. frokost) + to dagpakker: 3.085,- 
  • Overnatting i dobbeltrom 29.-30. november (inkl. frokost) + to dagpakker: 3.285,-
  • Konferansemiddag: 624,-

Meld deg på konferansen

Påmeldingen er nå stengt.

Tid: 29.-30. november 2018

Sted: Radisson Blu Plaza Hotel Oslo