MENY

Læringsmiljøkonferansen 2018: Program

29.-30. november 2018 arrangerer Læringsmiljøsenteret den første Læringsmiljøkonferansen. Den finner sted i Oslo.

29. november – medborgerskap

09.00-10.00
Registrering


10.00-10.30 Åpning av konferansen ved Kjersti Botnan Larsen fra Barneombudet: En rettighetsbasert tilnærming til livsmestring og medborgerskap (pdf)


10.30-12.00
Erik Nordgreen:  Medborgerskap: å fremme gode medborgere gjennom dialog, våkenhet, tydelighet og varme (pdf)


12.00-13.00      
Lunsj


Parallellsesjoner

Barnehage:

13.00-13.45
Ingrid Midteide Løkken: Forutsetning for medborgerskap i barnehagen (pdf)

13.45-14.00
Pause

14.00-14.45
Marianne Torve Martinsen: Vennskap og fellesskap (pdf)

14.45-15.30
Kirsti Tveitereid: Inkludering i barnehagens fellesskap. Samarbeid mellom minoritetsfamilien og barnehagens personale (pdf)


Skole:

13.00-13.45
Pål Roland: Hva er utfordringer når skolen skal jobbe for medborgerskap? (pdf)

13.45-14.00
Pause

14.00-14.45
Svein Erik Nergaard: Medborgerskap i praksis – skolens segregering av elever i vanskeligheter (pdf)

14.45-15.30
Trude Havik: Tilstedeværelse på skolen – en selvfølge og en utfordring (pdf)

 

18.15-18.50 
Jarmund Veland-seminar: Visning av kortfilmen «Mere min» om Jarmund Veland

19.00-21.30        
Konferansemiddag

 

30. november – livsmestring

09.00-09.15             
Kunstnerisk innslag ved Kristine Emilie Krüger

09.15-10.05
Edvin Bru: Sosial og emosjonell læring – en viktig del av folkehelse og livsmestring i skolen? (pdf)

10.05-10.45
Cecilie Evertsen Stanghelle: Livsmestring i barnehagen (pdf)

10.45-11.00
Pause

11.00-12.00
Jarmund Veland-seminar: Edgar Marthinsen: Sårbare barn – spørsmål om behov og ressurstilgang (pdf)

12.00-13.00
Lunsj


Parallellsesjoner

Barnehage

13.00-13.45
Dieuwer ten Braak: Livsmestring og selvregulering: hvordan god selvregulering hjelper barn til å mestre hverdagen og livet (pdf)

13.45-13.55
Pause

14.55-15.00
Svanaug Lunde:  Livsmestring og livsglede for alle (pdf)

15.00-15.15
Vel hjem


Skole

13.00-13.45
Hildegunn Fandrem: Hva kan lærere gjøre for å legge til rette for livsmestring blant elever med innvandrerbakgrunn? (pdf)

13.45-13.55
Pause

13.55-15.00
Liv Jorunn Byrkjedal-Sørby og Klara Øverland: Livsmestring for sårbare barn

15.00-15.15
Vel hjem