MENY

Foreldrene må på banen

Anti-mobbing må integreres som en viktig del av det alminnelige oppdragelsesansvar på linje med å lære språk og folkeskikk. Dette er ikke bare skolens ansvar, skrev professor Inge Bø i gårsdagens utgave av Stavanger Aftenblad.

Problemet mobbing er oppe til debatt. Det er betimelig: Mobbing er som kreft. Tusenvis av mennesker - barn som voksne - lider; tusenvis får livene sine ødelagt. Men er det bare skolens ansvar å stoppe mobbing?

Alle peker på skolen
Det er nettopp det inntrykket som skapes når leserbrev, artikler og andre medier uopphørlig gjentar sine mantra: «Nå må skolen ta fatt», eller som Stavanger Aftenblads leder sier 1. september: «Skolelederne må ta mobbing ved skolen på alvor.»

Vi finner de samme formuleringene når problemet gjelder de unges (påståtte) mangler på dannelse, høflighet og/eller disiplin: Nå må skolen gjøre noe!

Også departementet - inklusiv Kristin Halvorsen - slutter seg til: Ingen andre nevnes; mobbing og andre atferdsproblemer er skolen ansvar.

Oppdragelse 
Hvor blir foreldrene av? Hittil har jeg knapt sett uttalelser hvor foreldre pålegges ansvar for å delta i arbeidet med å stoppe mobbingen. Det er igjen på høy tid å minne om foreldrenes plikt og privilegium: å oppdra egne barn. Loven gir foreldrene det primære oppdragelsesmandatet. I forbindelse med mobbing gjelder ikke bare å støtte eget barn når det mobbes eller å ta alvorlig fatt hvis eget barn mobber andre. Anti-mobbing må integreres som en viktig del av det alminnelige oppdragelsesansvar på linje med å lære språk og folkeskikk. Også det ikke å plage andre må gjøres helt sentralt i arbeidet med å utvikle empati hos barnet: Du skal ikke gjøre andre vondt eller skade dem. Eller for å si det slik: Å lære barn empati er sosialiseringens «være eller ikke være».

Treningsarenaer 
Men er barnehagen og skolen uten ansvar? Snarere tvert imot: De må begge være treningsarenaer hvor elevene konfronteres med mobbing som problem, og hvor de øver på detaljer; dvs. et sted hvor ledere, lærere og barn - i tett samarbeid med de foresatte - gjør fellesskapet ansvarlig for at mobbing ikke skjer.

Her kan Senter for atferdsforskning skoleprogrammer Zero og Respekt være gode redskap. Få foreldrene med på laget - også fordi mobbing fins over alt - både i hjem, i nærmiljø, i det militære og på arbeidsplasser! Å ignorere foreldrene kan lett invitere til ansvarsfraskrivelse.

 

Tekst: Inge Bø
 


Teksten er hentet fra Stavanger Atfenblad 05.09.2012.

 

UiS logo