MENY

Senterets høringsuttalelse

Læringsmiljøsenteret har levert høringsuttalelse til NOU 2015:2. Her kan du lese uttalelsen i sin helhet.

Et utvalg, ledet av Øystein Djupedal, leverte tidligere i år en utredning med over 100 tiltak for å skape et trygt skolemiljø uten mobbing, krenkelse, diskriminering og trakassering.

Fristen for å levere høringsuttalelse var 22. juni. Politikerne skal nå vurdere hvilke tiltak de eventuelt skal jobbe videre med.

Les Læringsmiljøsenterets høringsuttalelse (pdf)

Les alle høringssvarene på regjeringen.no


Les også

UiS logo
Forsiden på NOU-en.

NOU-en har tittelen «Å høre til – Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø».