MENY

Skolens støtte til mobbeoffer

Læringsmiljøsenteret har laget en rettledning til hvordan skoler bør jobbe for å følge opp elever som har vært utsatt for mobbing.

Bilde av fire elever i en garderobe. To av elevene peker mot en av de andre som ser ut til å stå ensom og alene. Mobbing kan gi skader for livet. Selv om mobbingen opphører, trenger mobbeofrene oppfølging.

Mobbing kan gi skader for livet, og selv om mobbingen opphører, trenger mobbeofrene oppfølging. Derfor har førstelektor Gaute Auestad ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) laget heftet «Skolens støtte til mobbeofferet». Heftet er en del av materiellet i antimobbeprogrammet Zero.

Bearbeide vonde opplevelser
Heftet skal være en hjelp til skoleansatte i arbeidet med å hjelpe de som er utsatt for mobbing.

- Mobbeofre trenger ofte hjelp til å bearbeide de vonde opplevelsene de har hatt slik at en kan redusere skade- virkningene, heter det i heftet.

Auestad minner om at selv om skolen setter inn tiltak som får slutt på mobbingen, har ofte mobbeofferet det vanskelig.

- De som har blitt utsatt for mobbing, risikerer å bli merket for livet. Mobbing kan lage sår som trenger lang tid for å gro, sier han.

Opplæringsloven slår fast at alle elver har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Selv om skolens ansatte ikke er terapeuter, er de en viktig del av elevenes hverdag og kan dermed gjøre en forskjell.

- Skolen har en målsetting om å hjelpe hele mennesket, ikke bare på det faglige området. Derfor er det viktig at skolen stiller opp for mobbeofrene, mener Auestad.

Ikke ferdige når mobbingen stopper
Det er lett å tenke at man er ferdig med arbeidet mot mobbing når man har fått bukt med selve mobbehandlingene eller man har løst en vanskelig mobbesak.  Auestad understreker at hvis man ikke følger opp kan det få store konsekvenser.

- Den som har blitt utsatt for mobbing trenger hjelp for å kunne håndtere de negative opplevelsene på en best mulig måte, mener Auestad.

Barn som blir mobbet kan få både psykiske og fysiske problemer.

- De rapporterer om redusert selvfølelse, vondt i hodet og mage, dårlig fysisk form, skolevegring, lavere prestasjonsnivå og symptomer på angst, tristhet og depresjon.

Auestad minner om at også de som har mobbet trenger hjelp etter at selve mobbehandlingene har sluttet.

UiS logo