MENY

Forskningsoppsummering om mobbing

Kunnskapssenter for utdanning har laget en forskningsoppsummering om mobbing.

Kunnskapssenter for utdanning – Forskningsoppsummering 2/2014

Forhold ved skolen med betydning for skolen, utarbeidet av Sølvi Lillejord, Erik Ruud, Peder Fischer-Griffiths, Kristin Børte og Asle Haukaas, er en oppsummering av forskning som vurderer skolemiljøet og betydningen det har for elevers, ansattes og foresattes oppfatning av kvalitet i skolen. Kunnskapssenter for utdanningen er utgiver.

Forskningen anbefaler økt oppmerksomhet om holdninger til mobbing. Et hovedfunn i forskningen er at stadig flere forskere nå er enige om et langsiktig og bredt anlagt arbeid med skolemiljøet er det beste tiltaket for å forhindre mobbing og uønsket atferd i skolen. Det er en økt forståelse av mobbingens kontekst og gruppedynamikk. En mer inkluderende skole gir bedre læringsmiljø.

Denne oppsummeringen av forskning har vært et bidrag til Djupedalutvalgets arbeid. Den gir først en kort presentasjon av mobbing og kjennetegn ved mobbeforskningen. Deretter presenteres forskningen og vurderes opp mot fem dimensjoner ved et godt skolemiljø: trygghet, relasjoner, undervisning og læring, institusjonelle omgivelser og skoleutvikling. Les hele rapporten her (pdf).

 

UiS logo
Forskningsoppsummering 2/14