MENY

Kilder til forskning om mobbing

En kort innføring i temaet mobbing hos Forskning.no og Oria.

Forskning.no
På nettsidene Forskning.no kan forskning på fenomenet mobbing være samlet under flere områder, både samfunnsvitenskap og humaniora. Nettstedet er drevet etter Redaktørplakaten og andre journalistiske prinsipper. Forskning.no består av en sentral redaksjon på fjorten ansatte, et frilansnettverk og andre bidragsytere.  Og du får en liste med oversikt over publisert forskning, norsk og internasjonal om temaet Mobbing under denne lenken, slik Forskning.no har samlet det.

Forskningsartiklene er også systematisert kronologisk, slik at du kan finne at det var 28 artikler med temaet forskning i 2014, 29 artikler i 2013, mens det i 2002 bare var 2 artikler på nettstedet om det samme temaet. Kvalitetskriteriene for hva som presenteres er nettstedets egen og en forklaring på det finner du her.

 

Oria
Oria er en søketjeneste og en felles portal til det samlede materialet som finnes ved norske fag- og forskningsbibliotek, supplert med en mengde elektronisk materiale fra åpne kilder . Et søk på «mobbing i skolen» ga 431 treff i databasen pr. mars 2015.

Dette søket gir opplysninger om norske og internasjonale artikler i tidsskrift, bøker – e-bøker og trykte bøker,  avhandlinger – både mastergradsoppgaver og dr. gradsavhandlinger.

UiS logo
Forskning.no-logo