MENY

Til foreldre

Det gjør vondt å høre at barnet ditt blir mobbet eller mobber andre. Skolen er pliktig til å ha planer for håndtering av mobbing. Ta kontakt med skolen.

Voksen som trøster jente.

Når barnet ditt blir mobbet, gjør det vondt for deg som foresatt.
Barnet ditt trenger deg da, og det er viktig at du holder hjertet varmt og hodet kaldt.

 • Barnet ditt eller ungdommen din skal være sikker på at du forstår og gir støtte
 • Ta kontakt med skolen
 • La skolen ta seg av undersøkelsene og tiltakene
 • Du kan klage til fylkesmannen om skolen ikke gjør nok

Når du får vite at ditt barn plager et annet, gjør det vondt.

 • Ikke avvis den som forteller deg dette
 • Snakk rolig og alvorlig med ditt barn
 • Samarbeid med skolen
 • Samarbeid med de foresatte til den som blir mobbet

«Det kreves en landsby for å oppdra ett barn»

 • Snakk omsorgsfullt til ditt barn om de andre i klassen og i gata
 • Be ditt barn følge med og bidra til at de andre i klassen og i grenda har det bra
 • Be ditt barn fortelle hjemme og på skolen dersom noen blir mobbet
 • Samarbeid med de andre foresatte
 • Samarbeid med skolen

                                                             av professor Erling Roland

Forebygge mobbing
Hvordan kan du som mor eller far bidra til å redusere mobbing blant barn og unge.

UiS logo