MENY

Senterets arbeid mot mobbing

Læringsmiljøsenteret har lang erfaring i å bistå kommuner og skoler med langsiktig og systematisk arbeid for et mobbefritt læringsmiljø i skoler og barnehager.

De to tidligere kompetansesentrene, Senter for atferdsforskning og Lillegården kompetansesenter, har i 20 år bistått kommuner og skoler i arbeidet med å bedre elevenes læringsmiljø og stoppe mobbing.

Nå som vi er ett senter arbeider vi med å sette sammen kunnskapen til en felles strategi som vi på sikt ønsker å tilby skolene.

Det er fortsatt skoler som får veiledning i bruk av Zero, Respekt og LP-modellen. I tillegg har Læringsmiljøsenteret ansvaret for veiledningen i Statens satsing mot mobbing - Læringsmiljøprosjektet.

UiS logo
 • Logo VI i Sola

  VI i Sola

  VI i Sola er et utviklingsarbeid mellom Sola kommune og Læringsmiljøsenteret. Målet med samarbeidet er et godt og inkluderende oppvekstmiljø for alle barn og unge i Sola kommune.

 • Janne Støen

  Læringsmiljøprosjektet

  Utgangspunktet for Læringsmiljøprosjektet er statens bekymring over vedvarende høye mobbetall ved mange norske skoler. I prosjektet setter Læringsmiljøsenteret sammen veiledningsteam som gir faglig bistand og veiledning til kommuner og skoler som en starthjelp til videre systematisk arbeid med å utvikle gode læringsmiljø. Oppdragsgiver er Utdanningsdirektoratet.

  Les mer om Læringsmiljøprosjektet

 • LP-modellen

  LP-modellen

  LP-modellen er en strategi og et rammeverk for å arbeide systematisk med  elevenes læringsmiljø. LP står for Læringsmiljø og pedagogisk analyse og handler om å organisere ansatte ved skolen på en måte som gir rom for refleksjon over egne pedagogiske utfordringer.  LP-modellen er ikke primært en strategi for å hindre mobbing, men følgeforskning viser redusert mobbing i skoler som arbeider etter modellen. Senteret er i ferd med å fase ut sitt arbeid med LP-modellen.

  Les mer om LP-modellen

 • Respekt-logo

  Skoleutviklingsprogrammet Respekt

  Respekt kan hjelpe skoler med å utvikle det faglige og psykososiale læringsmiljøet og redusere uønsket atferd. Senteret avslutter arbeidet med Respekt, men tar med seg erfaringene inn i andre prosjekt.

 • Zero logo

  Zero - nulltoleranse for mobbing

  I Zero står nulltoleranse overfor mobbing sentralt. I tillegg handler det om aktiv involvering i hele skolemiljøet. Både ansatte, elever og foreldre skal involveres slik at alle parter får et eierforhold til skolen sitt arbeidet mot mobbing. Zero blir ikke tilbudt til nye skoler.