MENY

LP-modellen

LP-modellen er en strategi og et rammeverk for å arbeide systematisk med  elevenes læringsmiljø. LP står for Læringsmiljø og pedagogisk analyse og handler om å organisere ansatte ved skolen på en måte som gir rom for refleksjon over egne pedagogiske utfordringer.  LP-modellen er ikke primært en strategi for å hindre mobbing, men følgeforskning viser redusert mobbing i skoler som arbeider etter modellen. Senteret er i ferd med å fase ut sitt arbeid med LP-modellen.

Les mer om LP-modellen

UiS logo