10 tips til hvordan du kan håndtere stress blant elevene (05.08.2019)
Læringsmiljøsenteret søker skoler som vil jobbe med læringsmiljø og mobbing (15.05.2019)
Ulike typer motivasjon – betydning for psykisk helse (08.04.2019)
Bry deg! Et nytt tilbud fra Læringsmiljøsenteret (03.04.2019)
«Jeg vet» - nettressurs om vold, mobbing og overgrep (28.03.2019)
Forslag om rammeverk for identifisering av skolevegring (10.12.2018)
Trude Havik om skolevegring på God morgen Norge (18.04.2018)
Skolefravær, risikofaktorer og tiltak (05.01.2018)
Utfordrende å være lærer i klasser med disiplinproblem (29.12.2017)
Ti råd mot skolevegring (11.08.2017)
Trude Havik i internasjonal ekspertgruppe om skulefråvær (23.05.2017)
Blir mer sosiale av mestringskurs (04.05.2017)
Forskere fra Læringsmiljøsenteret bidro på internasjonal konferanse om barns utvikling (24.04.2017)
Forsker på barn og unge i krise (10.04.2017)
Barn og unge som har blitt utsatt for mobbing følges ikke opp lenge nok (05.04.2017)
Psykiske problemer er tabu blant unge (27.03.2017)
Disputas om depresjon hos ungdom, skoleengasjement og sosial fungering (17.03.2017)
På denne skolen skal ingen føle seg utenfor (11.01.2017)
Skolen bør gi de som har blitt mobbet tett oppfølging (10.01.2017)
Du er ikke alene (06.01.2017)
Dobbelt så mange elever føler at de ikke passer inn i skolen (09.12.2016)
Boka «Psykisk helse i skolen» brukes aktivt i grunnskolen (07.12.2016)
Aggressivitet hos elever, lærerautoritet og disiplinproblem i klasserommet (20.11.2016)
– Alle som jobber med barn og unge har et ansvar for deres psykiske helse (12.09.2016)
Første skandinaviske bok om psykisk helse i skolen (18.02.2016)
Mobbing rammer folkehelsa (20.01.2016)
Lærers klasseledelse er avgjørende for å forebygge skolefravær (20.10.2015)
Masteroppgåve om systemretta arbeid for dei stille elevane (14.09.2015)
Disputas om skolevegring (18.03.2015)
Mobbing kan føre til skolevegring (24.02.2015)
Godt klassemiljø hindrer skolevegring (04.02.2015)
– Skolen må ha kompetanse på angst og skolevegring (05.12.2014)
Ser etter svakheter hos nye lærere (12.06.2014)
Maktorientert og tilhørighetsorientert proaktiv aggressivitet er relatert til disiplinproblem (11.06.2014)
Mye unødvendig fravær fra skolen (11.06.2014)
Depresjonsmestring for ungdom (DU) vurdert av Ungsinn (22.04.2014)
Er det lov å være flink? (16.12.2013)
Engasjerte på skolen, tross depresjon (11.12.2013)
Depressive symptomer hos innvandrerungdom (08.12.2013)
Depresjon kan øke risikoen for frafall (08.12.2013)
Mobbing gir traumesymptomer (06.12.2013)
Tiltak mot depresjon (30.10.2013)
Forutsigbarhet kan hindre skolevegring (05.08.2013)