Fri lek eller læring i barnehagen? (20.09.2018)
Naturen som læringsarena (04.09.2018)
Boklansering: Livsmestring og livsglede i barnehagen (29.08.2018)
Film om mobbing i barnehagen (28.08.2018)
Startskuddet for nytt barnehageforskningssenter (15.08.2018)
Ny utgave: Utvikling, lek og læring i barnehagen (11.07.2018)
Er jeg verdifull for deg? (11.07.2018)
Hvorfor utestenger ungdom enkelte elever? (15.06.2018)
Læringsmiljøkonferansen 2018: medborgerskap og livsmestring (12.06.2018)
Ny bok om livsmestring og livsglede i barnehagen (04.06.2018)
Har du læreryrket som din andre karriere? (04.06.2018)
Lekbasert læring for de eldste i barnehagen (15 stp) (01.06.2018)
Nordisk inkluderingsprosjekt får midler fra Nordisk Ministerråd (23.05.2018)
Mer læring og mindre skole i barnehagen (07.05.2018)
Skal gjøre skoleledere enda bedre på skolemiljø (24.04.2018)
Ruster seg til møter med nye barnehager og skoler (20.04.2018)
Samtale om Lekbasert læring (18.04.2018)
Startet mobbeforskningen (17.04.2018)
Ny professor II ved Læringsmiljøsenteret (10.04.2018)
Vant pris for dokumentar om Jarmund Veland (27.03.2018)
Lekbasert læring lanserer snart ny nettside og bok (20.03.2018)
Bok om snu-metoden (16.03.2018)
Inkludering av nyankomne elever (26.02.2018)
Aktivitetsplikten i praksis (09.01.2018)
Skolefravær, risikofaktorer og tiltak (05.01.2018)
Utfordrende å være lærer i klasser med disiplinproblem (29.12.2017)
Spekter er lansert (21.12.2017)
Hva skjer når skoler dropper karakterer i orden og atferd? (21.12.2017)
Norske lærarar er gode på utvikling av positive læringsmiljø (13.12.2017)
Forskere jubler for 25 millioner til barnehagesenter på UiS! (08.12.2017)
– Skolen burde være mer basert på forskning (18.11.2017)
Bok om veiledning i lærende barnehager (17.11.2017)
Ny film om mobbing (09.11.2017)
Kan økt satsing på helsesøstre gi bedre læringsmiljø i skolen? (06.11.2017)
Agderprosjektet på 7 minutter (01.11.2017)
Klasseledelse og den viktige relasjonen mellom lærer og elev (17.10.2017)
Derfor bør barnehageansatte ha kompetanse om flyktninger (06.10.2017)
Stipendiat i CIESL-prosjektet (04.10.2017)
Flyktningkompetent barnehage (03.09.2017)
Partnerskap mellom lærerutdanningsinstitusjoner og skoler bør oppmuntres (29.08.2017)
Dette tilbudet kan hindre skolefrafall (28.08.2017)
Slik kan barnehager jobbe mot mobbing (17.08.2017)
Bok: Mobbeatferd i barnehagen (14.08.2017)
Ti råd mot skolevegring (11.08.2017)
Opptak til nettstudie om mobbing (10.08.2017)
Aktivitetsplikten – hva er det? (02.08.2017)
Aktivitetsplikten i praksis (02.08.2017)
Innsatsteam mot mobbing i Karmøy kommune (14.06.2017)
Trude Havik i internasjonal ekspertgruppe om skulefråvær (23.05.2017)
Slik bør lærere møte flyktningbarn (18.05.2017)