Barn som er gode på å styre sin egen atferd, lærer lettere matematikk (17.01.2019)
Norges største forskningsprosjekt innen barnehagefeltet (15.01.2019)
Barnehagens organiseringsform og personaltetthet har betydning for relasjonskvaliteten (14.01.2019)
Utdanningsforskere: Lytt til barn og unge (12.01.2019)
Læreren viktig for hvilke mål elevene setter seg på skolen (08.01.2019)
Nå er vi klare for ICSEI 2019! (04.01.2019)
Lærere på ungdomsskolen lærer mye av hverandre (20.12.2018)
Inkludering er noe annet enn integrering (19.12.2018)
Slik kan forskere forske på skolen (18.12.2018)
Når observasjon endrer praksis (17.12.2018)
Forslag om rammeverk for identifisering av skolevegring (10.12.2018)
Elever opplevde bedre læringsstøtte fra lærerne (07.12.2018)
Læringsmiljøkonferansen 2018 med suksess! (27.11.2018)
Ny bok: Implementering av endringsarbeid i barnehagen (22.11.2018)
Nå skal det lekes og læres også i Sverige (08.11.2018)
Læringsmiljøprosjektet gir markant nedgang i mobbing (01.11.2018)
Vil øke elevengasjementet i klasserommet (19.10.2018)
Læringsmiljøprosjektet - pilot med suksess (17.10.2018)
Lekbasert læring – ny videreutdanning for barnehagelærere (08.10.2018)
Hvorfor går ikke mobbetallene ned? (24.09.2018)
Fri lek eller læring i barnehagen? (20.09.2018)
Naturen som læringsarena (04.09.2018)
Boklansering: Livsmestring og livsglede i barnehagen (29.08.2018)
Film om mobbing i barnehagen (28.08.2018)
Startskuddet for nytt barnehageforskningssenter (15.08.2018)
Ny utgave: Utvikling, lek og læring i barnehagen (11.07.2018)
Er jeg verdifull for deg? (11.07.2018)
Hvorfor utestenger ungdom enkelte elever? (15.06.2018)
Læringsmiljøkonferansen 2018: medborgerskap og livsmestring (12.06.2018)
Ny bok om livsmestring og livsglede i barnehagen (04.06.2018)
Har du læreryrket som din andre karriere? (04.06.2018)
Lekbasert læring for de eldste i barnehagen (15 stp) (01.06.2018)
Nordisk inkluderingsprosjekt får midler fra Nordisk Ministerråd (23.05.2018)
Mer læring og mindre skole i barnehagen (07.05.2018)
Skal gjøre skoleledere enda bedre på skolemiljø (24.04.2018)
Ruster seg til møter med nye barnehager og skoler (20.04.2018)
Samtale om Lekbasert læring (18.04.2018)
Startet mobbeforskningen (17.04.2018)
Ny professor II ved Læringsmiljøsenteret (10.04.2018)
Vant pris for dokumentar om Jarmund Veland (27.03.2018)
Lekbasert læring lanserer snart ny nettside og bok (20.03.2018)
Bok om snu-metoden (16.03.2018)
Inkludering av nyankomne elever (26.02.2018)
Aktivitetsplikten i praksis (09.01.2018)
Skolefravær, risikofaktorer og tiltak (05.01.2018)
Utfordrende å være lærer i klasser med disiplinproblem (29.12.2017)
Spekter er lansert (21.12.2017)
Hva skjer når skoler dropper karakterer i orden og atferd? (21.12.2017)
Norske lærarar er gode på utvikling av positive læringsmiljø (13.12.2017)
Forskere jubler for 25 millioner til barnehagesenter på UiS! (08.12.2017)