Forskere jubler for 25 millioner til barnehagesenter på UiS! (08.12.2017)
– Skolen burde være mer basert på forskning (18.11.2017)
Bok om veiledning i lærende barnehager (17.11.2017)
Ny film om mobbing (09.11.2017)
Kan økt satsing på helsesøstre gi bedre læringsmiljø i skolen? (06.11.2017)
Vil du abonnere på siste nytt fra Læringsmiljøsenteret? (02.11.2017)
Agderprosjektet på 7 minutter (01.11.2017)
Klasseledelse og den viktige relasjonen mellom lærer og elev (17.10.2017)
Derfor bør barnehageansatte ha kompetanse om flyktninger (06.10.2017)
Stipendiat i CIESL-prosjektet (04.10.2017)
Flyktningkompetent barnehage (03.09.2017)
Partnerskap mellom lærerutdanningsinstitusjoner og skoler bør oppmuntres (29.08.2017)
Dette tilbudet kan hindre skolefrafall (28.08.2017)
Slik kan barnehager jobbe mot mobbing (17.08.2017)
Ny bok: «Mobbeatferd i barnehagen» (14.08.2017)
Ti råd mot skolevegring (11.08.2017)
Opptak til nettstudie om mobbing (10.08.2017)
Aktivitetsplikten – hva er det? (02.08.2017)
Aktivitetsplikten i praksis (02.08.2017)
Innsatsteam mot mobbing i Karmøy kommune (14.06.2017)
Trude Havik i internasjonal ekspertgruppe om skulefråvær (23.05.2017)
Slik bør lærere møte flyktningbarn (18.05.2017)
Snuoperasjon for tøffe klasser (12.05.2017)
Merkbar bedring med Læringsmiljøprosjektet (05.05.2017)
Blir mer sosiale av mestringskurs (04.05.2017)
Ny rammeplan for barnehagen (25.04.2017)
Forskere fra Læringsmiljøsenteret bidro på internasjonal konferanse om barns utvikling (24.04.2017)
Forsker på barn og unge i krise (10.04.2017)
Barn og unge som har blitt utsatt for mobbing følges ikke opp lenge nok (05.04.2017)
Psykiske problemer er tabu blant unge (27.03.2017)
– Lærere må ha mulighet til å eksperimentere (23.03.2017)
Disputas om depresjon hos ungdom, skoleengasjement og sosial fungering (17.03.2017)
8 millioner til barnehageforskning ved UiS (15.03.2017)
Venner er viktig for de som blir mobbet (27.02.2017)
Voksne er uvitende om mye av mobbingen (24.01.2017)
Læringsmiljøprosjektet er evaluert (13.01.2017)
På denne skolen skal ingen føle seg utenfor (11.01.2017)
Skolen bør gi de som har blitt mobbet tett oppfølging (10.01.2017)
Fornøyde foreldre og barn i Agderprosjektet (05.01.2017)
Dobbelt så mange elever føler at de ikke passer inn i skolen (09.12.2016)
Populær film om de gode relasjonene i barnehagen (23.11.2016)
Aggressivitet hos elever, lærerautoritet og disiplinproblem i klasserommet (20.11.2016)
Siste runde med videoobservasjoner i CIESL-prosjektet (24.10.2016)
Første studenter med artikkelbasert master i spesialpedagogikk (07.10.2016)
Elever som mobber har dårligere forhold til lærerne (06.10.2016)
Skolene utnytter ikke handlingsrommet for å tilpasse undervisningen (15.09.2016)
– Alle som jobber med barn og unge har et ansvar for deres psykiske helse (12.09.2016)
– Det er viktigere å ta imot elevene skikkelig enn å dele ut papirer første skoledag (22.08.2016)
Setter alt inn på å stoppe mobbingen (22.08.2016)
Status i CIESL-prosjektet (24.06.2016)