Debatt om mobbedefinisjonen (05.02.2019)
– Altfor mange barn har en klump i magen når de går til skolen (21.01.2019)
Hvorfor går ikke mobbetallene ned? (24.09.2018)
Hvorfor utestenger ungdom enkelte elever? (15.06.2018)
Startet mobbeforskningen (17.04.2018)
Bok om snu-metoden (16.03.2018)
Aktivitetsplikten i praksis (09.01.2018)
Spekter er lansert (21.12.2017)
Ny film om mobbing (09.11.2017)
Sigrun K. Ertesvåg er ny professor II i Volda (23.10.2017)
Opptak til nettstudie om mobbing (10.08.2017)
Aktivitetsplikten – hva er det? (02.08.2017)
Aktivitetsplikten i praksis (02.08.2017)
Innsatsteam mot mobbing i Karmøy kommune (14.06.2017)
Merkbar bedring med Læringsmiljøprosjektet (05.05.2017)
Barn og unge som har blitt utsatt for mobbing følges ikke opp lenge nok (05.04.2017)
Venner er viktig for de som blir mobbet (27.02.2017)
Nulltoleranse mot mobbing blir lovfestet (15.02.2017)
Voksne uvitende om mobbing i skolen (24.01.2017)
Voksne er uvitende om mye av mobbingen (24.01.2017)
På denne skolen skal ingen føle seg utenfor (11.01.2017)
Skolen bør gi de som har blitt mobbet tett oppfølging (10.01.2017)
Tar nye grep for å bedre læringsmiljøet (12.10.2016)
Elever som mobber har dårligere forhold til lærerne (06.10.2016)
Setter alt inn på å stoppe mobbingen (22.08.2016)
Samarbeider om internasjonal mobbekonferanse (21.04.2016)
Ny lærarutdanning kan svekke mobbekompetansen (22.01.2016)
Mobbing rammer folkehelsa (20.01.2016)
Foreldres involvering i mobbesaker (10.12.2015)
Mobbing i kinesisk kontekst (05.11.2015)
Lyses forskningspris til Sigrun Ertesvåg (29.10.2015)
Bok om kollektive atferdsvansker (19.10.2015)
Læringsmiljøprosjektet – bistand til bedre læringsmiljø (15.10.2015)
ECIU-samarbeid om masteremne (23.09.2015)
Kunnskap til vidare arbeid mot mobbing (29.04.2015)
Mobbing kan føre til skolevegring (24.02.2015)
Reduserte mobbeprosenten (16.02.2015)
Redusert mobbing med Læringsmiljøprosjektet (16.02.2015)
Mobbing er skolens ansvar (16.02.2015)
Norske skoler beskytter ikke elevene mot mobbing (13.02.2015)
Unge innvandrere mobbes mer (13.02.2015)
Mobbar for å få vener (13.02.2015)
Mobbing gir traumesymptomer (06.12.2013)
Arbeid for bedre læringsmiljø i Tysfjordskolen (02.11.2012)