Læreren viktig for hvilke mål elevene setter seg på skolen (08.01.2019)
Elever opplevde bedre læringsstøtte fra lærerne (07.12.2018)
Bok om snu-metoden (16.03.2018)
Utfordrende å være lærer i klasser med disiplinproblem (29.12.2017)
Hva skjer når skoler dropper karakterer i orden og atferd? (21.12.2017)
Norske lærarar er gode på utvikling av positive læringsmiljø (13.12.2017)
Sigrun K. Ertesvåg er ny professor II i Volda (23.10.2017)
Klasseledelse og den viktige relasjonen mellom lærer og elev (17.10.2017)
CIESL-prosjektet i Vetenskapens värld på SVT (31.08.2017)
Masteroppgave om observasjonsinstrumentet ISTOF (12.06.2017)
Trude Havik i internasjonal ekspertgruppe om skulefråvær (23.05.2017)
Snuoperasjon for tøffe klasser (12.05.2017)
Klasserommet minutt for minutt (09.05.2017)
Forsker på barn og unge i krise (10.04.2017)
Venner er viktig for de som blir mobbet (27.02.2017)
Aggressivitet hos elever, lærerautoritet og disiplinproblem i klasserommet (20.11.2016)
Første studenter med artikkelbasert master i spesialpedagogikk (07.10.2016)
Elever som mobber har dårligere forhold til lærerne (06.10.2016)
Skolene utnytter ikke handlingsrommet for å tilpasse undervisningen (15.09.2016)
– Alle som jobber med barn og unge har et ansvar for deres psykiske helse (12.09.2016)
Status i CIESL-prosjektet (24.06.2016)
Mensaprisen for 2015 tildelt Ella Idsøe (18.12.2015)
Lyses forskningspris til Sigrun Ertesvåg (29.10.2015)
Lærers klasseledelse er avgjørende for å forebygge skolefravær (20.10.2015)
Læringsmiljøprosjektet – bistand til bedre læringsmiljø (15.10.2015)
Bok om implementering (22.09.2015)
Ella C. Idsøe i utvalg om høyt presterende elever (18.09.2015)
Lærer elever mer med flinkere lærere? (31.08.2015)
Godt klassemiljø hindrer skolevegring (04.02.2015)
Elevenes læring i friluftsliv (17.12.2014)
Oppstart for CIESL (01.10.2014)
Ser etter svakheter hos nye lærere (12.06.2014)
Relasjoner henger sammen med status (16.01.2014)
Er det lov å være flink? (16.12.2013)
Best med test? (13.12.2013)
Engasjerte på skolen, tross depresjon (11.12.2013)
Depresjon kan øke risikoen for frafall (08.12.2013)
Elever på høyere klassetrinn opplever dårligere klasseledelse (28.11.2013)
Lærere mangler kontroll i klasserommet (02.01.2013)