Lærere på ungdomsskolen lærer mye av hverandre (20.12.2018)
Slik kan forskere forske på skolen (18.12.2018)
Elever opplevde bedre læringsstøtte fra lærerne (07.12.2018)
Vil øke elevengasjementet i klasserommet (19.10.2018)
Har du læreryrket som din andre karriere? (04.06.2018)
Validering av «Classroom Assessment Scoring System» på ungdomstrinnet (CLASS-S) (01.03.2018)
Norske lærarar er gode på utvikling av positive læringsmiljø (13.12.2017)
Om å stille spørsmål som fremmer læring (27.11.2017)
En stresset (kunnskaps)nasjon (03.11.2017)
Sigrun K. Ertesvåg er ny professor II i Volda (23.10.2017)
Klasseledelse og den viktige relasjonen mellom lærer og elev (17.10.2017)
Stipendiat i CIESL-prosjektet (04.10.2017)
Selvbestemmelse og struktur i klasserommet (18.09.2017)
CIESL-prosjektet i Vetenskapens värld på SVT (31.08.2017)
Partnerskap mellom lærerutdanningsinstitusjoner og skoler bør oppmuntres (29.08.2017)
Korleis lese forskingslitteratur – ein guide for deg som ikkje er forskar (21.08.2017)
Masteroppgave om observasjonsinstrumentet ISTOF (12.06.2017)
Lærar-elev-dialogen og elevane si læring (30.05.2017)
Trude Havik i internasjonal ekspertgruppe om skulefråvær (23.05.2017)
Workshop i systematisk observasjon i Stavanger 26.–27. september (16.05.2017)
Klasserommet minutt for minutt (09.05.2017)
The City of Dreaming Spires (27.04.2017)
Forsker på barn og unge i krise (10.04.2017)
Tørst etter kunnskap – om elevenes skoleengasjement (03.04.2017)
Venner er viktig for de som blir mobbet (27.02.2017)
Hvordan kan partnerskap mellom skoler og universitet bidra til utvikling i skolen? (23.02.2017)
Proaktiv aggressivitet og forstyrrende atferd i klasserommet (12.02.2017)
Støtte for læring på skolen og i hjemmet (01.02.2017)
Bokserie om systematiske tiltak for å støtte barns utvikling (18.01.2017)
Forskningsassistent i CIESL: Åse Lill Byrkjedal Ur (11.01.2017)
Du er ikke alene (06.01.2017)
Forskningsassistent i CIESL: Camilla Lunde (13.12.2016)
Forskere i CIESL-prosjektet: Dosent Pål Roland (18.11.2016)
Læreren og elevenes vennskap (07.11.2016)
Forskere i CIESL-prosjektet: Universitetslektor Frank Rafaelsen (03.11.2016)
Hva er implementering? (01.11.2016)
Mobbaren treng støtte (27.10.2016)
Forskere i CIESL-prosjektet: Førstelektor Grete Dalhaug Berg (27.10.2016)
Siste runde med videoobservasjoner i CIESL-prosjektet (24.10.2016)
Samarbeid med andre forskingsmiljø styrkar forskinga (20.10.2016)
Ulike perspektiver på relasjonsbygging mellom lærer og elev (17.10.2016)
Første studenter med artikkelbasert master i spesialpedagogikk (07.10.2016)
Elever som mobber har dårligere forhold til lærerne (06.10.2016)
Nye medarbeidere og ny runde med datainnsamling i CIESL-prosjektet (13.09.2016)
Kva er klasseleiing? (30.08.2016)
En altfor spennende skolestart (18.08.2016)
Status i CIESL-prosjektet (24.06.2016)
Lyst å jobbe som forskningsassistent i CIESL-prosjektet? (02.06.2016)
Antologi om implementering (30.05.2016)
Informasjon om deltaking i CIESL-prosjektet (18.04.2016)