MENY

Ansatte

Her finner du en liste over alle ansatte ved Læringsmiljøsenteret. Klikk på bildene for å lese mer om dem.

Senterledelsen

 • Dag Jostein Nordaker. Foto: Jeanette Larsen.

  Dag Jostein Nordaker

  Senterleder / førsteamanuensis

  Arbeidssted: Stavanger 
  Telefon: 51 83 40 23
  dagjostein.nordaker@uis.no

  Fagområder:
  læreplaner, didaktologi, kunstfagdidaktikk

 • Elin Ødegård. Foto: Hege Mathisen.

  Elin Ødegård

  Avdelingsleder ved porsgrunnsavdelingen / førsteamanuensis

  Arbeidssted: Porsgrunn 
  Telefon: 51 83 36 01 / 913 78 779 
  elin.odegard@uis.no

  Fagområder:
  barnehagepedagogikk, ledelse, veiledning

 • Ingar Lee. Foto: Jeanette Larsen.

  Ingar Lee

  Kontorsjef ved stavangeravdelingen

  Arbeidssted: Stavanger
  Telefon: 51 83 29 53 / 997 37 813
  ingar.lee@uis.no

  Fagområder:
  administrasjon, rekruttering og personalsaker, HMS-arbeid

 • Lars Halvor Bjelland. Foto: Hege Mathisen.

  Lars Halvor Bjelland

  Kontorsjef ved porsgrunnsavdelingen

  Arbeidssted: Porsgrunn
  Telefon: 51 83 11 94 / 922 08 387
  lars.h.bjelland@uis.no

  Fagområder:
  administrasjon, budsjett, regnskap, økonomiansvar for senteret og senterets prosjekter, HMS og kvalitetsarbeid

 • Sigrun Ertesvåg. Foto: Jeanette Larsen.

  Sigrun K. Ertesvåg

  Professor / forskningsleder

  Arbeidssted: Stavanger
  Telefon: 51 83 29 31
  sigrun.ertesvag@uis.no

  Fagområder:
  klasseledelse, lærer-elev-relasjoner, mobbing, skoleutvikling og skoleledelse

 • Elsa Westergård. Foto: Jeanette Larsen

  Elsa Westergård

  Førsteamanuensis / utdanningsleder

  Arbeidssted: Stavanger
  Telefon: 51 83 29 35
  elsa.westergard@uis.no

  Fagområder:
  skole-hjem-samarbeid, overganger, skoleutvikling, implementering, videoobservasjon CLASS-S, klasseledelse, veiledning

 • Ansatte ved senteret

 • Hege Nygaard Barker. Foto: Jeanette Larsen.

  Hege Cecilie Nygaard Barker

  Rådgiver

  Arbeidssted: Stavanger
  Telefon: 51 83 35 31
  hege.n.barker@uis.no

  Fagområde: administrasjon

 • Dieuwer Ten Braak. Foto: Jeanette Larsen.

  Dieuwer ten Braak

  Stipendiat

  Arbeidssted: Stavanger
  Telefon: 51 83 29 43
  dieuwer.t.braak@uis.no

  Fagområder:
  selvregulering, kognitiv modning og utvikling i tidlige år, eksekutive funksjoner (impulskontroll, hukommelse og oppmerksomhet) og tidlig faglig utvikling

 • Edvin Bru. Foto: Jeanette Larsen.

  Edvin Bru

  Professor

  Arbeidssted: Stavanger
  Telefon: 51 83 29 13
  edvin.bru@uis.no

  Fagområder:
  psykisk helse i skolen, motivasjon, frafall i videregående skole, læringsmiljø, mestring av kronisk sykdom

 • Liv Jorunn Byrkjedal-Sørby. Foto: Jeanette Larsen.

  Liv Jorunn Byrkjedal-Sørby

  Universitetslektor

  Arbeidssted: Stavanger
  Telefon: 51 83 29 38
  liv.j.byrkjedal-sorby@uis.no

  Fagområder:
  klasseledelse, mobbing, skoleutvikling, alvorlige atferdsvansker

 • Ellen Elvethon. Foto: Hege Mathisen.

  Ellen Elvethon

  Universitetslektor

  Arbeidssted: Porsgrunn
  Telefon: 51 83 31 03
  ​ellen.elvethon@uis.no

  Fagområder:
  læringsmiljø i barnehage, atferdsutfordringer, SFO

 • Eli Vibeke Eriksen

  Stipendiat

  Arbeidssted: Stavanger
  eli.v.eriksen@uis.no

 • Cecilie Evertsen Stanghelle

  Cecilie Evertsen-Stanghelle

  Stipendiat

  Arbeidssted: Stavanger
  Telefon: 51 83 28 28
  cecilie.evertsen@uis.no 

  Fagområder:
  tilknytning, selvregulering, aggresjon, barn i risiko, innovasjon / implementering

 • Hildegunn Fandrem. Foto: Jeanette Larsen.

  Hildegunn Fandrem

  Professor

  Arbeidssted: Stavanger
  Telefon: 51 83 29 14 / 997 73 599
  hildegunn.fandrem@uis.no

  Fagområder:
  inkludering, migrasjon, mangfold, identitet, mental helse, mobbing, digital mobbing, psykologisk tilpasning, mobbing og vennerelasjoner blant innvandrerungdom

 • Johannes Nilsson Finne. Foto: Jeanette Larsen

  Johannes Nilsson Finne

  Førsteamanuensis

  arbeidssted: Stavanger
  Telefon: 51832420
  johannes.n.finne@uis.no

  Fagområde:
  sosial kompetanse, moral, mobbing, læringsmiljø, implementering

 • Tove Flack. Foto: Jeanette Larsen.

  Tove Flack

  Førsteamanuensis

  Arbeidssted: Stavanger
  Telefon: 51 83 29 09
  tove.flack@uis.no

  Fagområder:
  mobbing i skolen og barnehagen, aggresjonsteori, læringsmiljø i barnehagen

 • Torunn Helene Fredriksen. Foto: Hege Mathisen.

  Torunn Helene Fredriksen

  Nettredaktør

  Arbeidssted: Porsgrunn
  Telefon: 51 83 29 64 / 948 70 414
  torunn.helene.fredriksen@uis.no

  Fagområder:
  nettredaktør, sosiale medier, digital historiefortelling, forskningsformidling, innholds- og medieproduksjon

 • Nina Grini: Foto: Hege Mathisen.

  Nina Grini

  Universitetslektor

  Arbeidssted: Porsgrunn
  Telefon: 51 83 32 08
  nina.grini@uis.no

  Fagområder:
  læringsmiljø, skoleutvikling, inkludering, marginalisering, skoleledelse

 • Kari Stamland Gusfre. Foto: Hege Mathisen

  Kari Stamland Gusfre

  Universitetslektor

  Arbeidssted: Porsgrunn
  Telefon: 51 83 45 72
  E-post: kari.s.gusfre@uis.no

  Fagområder:
  skolemiljø, inkludering, mobbing, skoleledelse, skoleutvikling og implementeringsprosesser, samarbeid skole-hjem

 • Charlotte Hancock. Foto: Jeanette Larsen.

  Charlotte Hancock

  Stipendiat

  Arbeidssted: Stavanger
  Telefon: 51 83 11 28  
  charlotte.hancock@uis.no

  Fagområder:
  flerkulturell pedagogikk, mangfold og inkludering, mobbing og tiltak for bedre oppfølging

 • Trude Havik. Foto: Jeanette Larsen.

  Trude Havik

  Førsteamanuensis

  Arbeidssted: Stavanger
  Telefon: 51 83 29 19
  trude.havik@uis.no

  Fagområder:
  skolevegring, skolefravær, klasseledelse og relasjoner

 • Guttorm Helgøy

  Universitetslærer

  Arbeidssted: Stavanger
  E-post:

 • Hanne Jahnsen. Foto: Hege Mathisen.

  Hanne Jahnsen

  Førstelektor

  Arbeidssted: Porsgrunn
  Telefon: 51 83 29 66 / 916 47 791
  hanne.jahnsen@uis.no

  Fagområder:
  smågruppebasert opplæring, atferdsproblemer, klasseledelse, alternative skoler, ambulerende team, inkludering, marginalisering, læringsmiljø, skoleutvikling, digital mobbing

 • Ann Kristin Kolstø-Johansen. Foto: Jeanette Larsen.

  Ann Kristin Kolstø-Johansen

  Forskningskoordinator

  Arbeidssted: Stavanger
  Telefon: 51 83 29 91
  ann.k.kolsto-johansen@uis.no

  Fagområde: 
  forskningskoordinator

 • Natalia Kucirkova. Foto: Jeanette Larsen.

  Natalia Kucirkova

  Professor

  Arbeidssted: Stavanger
  Telefon: 51 83 45 22
  natalia.kucirkova@uis.no

  Fagområde:
  barnehage

 • Ragnhild Lenes. Foto: Jeanette Larsen.

  Ragnhild Lenes

  Stipendiat

  Arbeidssted: Stavanger
  Telefon: 51 83 29 47
  ragnhild.lenes@uis.no

  Fagområder:
  barnehage og tidlig skolealder, barns sosioøkonomiske bakgrunn, kjønn og faglig utvikling, barns selvregulering og senere faglig utvikling

 • Maren Stahl Lerang. Foto: Jeanette Larsen.

  Maren Stahl Lerang

  Stipendiat

  Arbeidssted: Stavanger
  Telefon: 51 83 36 98

  Fagområder:
  klasseromsinteraksjoner, klasseledelse, lærer-elev-relasjon

 • Svanaug Lunde. Foto: Jeanette Larsen.

  Svanaug Lunde

  Universitetslektor

  Arbeidssted: Stavanger
  Telefon: 51 83 29 37
  svanaug.lunde@uis.no

  Fagområder:
  barnehage, tilknytningsteori, relasjonskompetanse, sosial kompetanse, sammenheng mellom barnehage og skole

 • Mari Markussen Lunder. Foto: Jeanette Larsen.

  Mari Markussen Lunder

  Stipendiat

  Arbeidssted: Stavanger
  Telefon: 51 83 37 09

  Fagområder:
  psykisk helse, læringsmiljø i skolen, tiltak for systematisk oppfølging etter mobbing

 • Ingrid Midteide Løkken. Foto: Hege Mathisen.

  Ingrid Midteide Løkken

  Universitetslektor

  Arbeidssted: Porsgrunn
  Telefon: 51 83 45 66
  ingrid.m.lokken@uis.no

  Fagområder:
  relasjonskvalitet og relasjonskompetanse, sosial og emosjonell utvikling, lærende organisasjoner, veiledning, ledelse

 • Marianne Torve Martinsen. Foto: Hege Mathisen.

  Marianne Torve Martinsen

  Førstelektor

  Arbeidssted: Porsgrunn
  Telefon: 51 83 29 79 / 911 42850
  marianne.t.martinsen@uis.no

  Fagområder:
  fysisk læringsmiljø i barnehagen, sosial kompetanse, barns lek, mobbing i barnehagen, forebygging for barn i risiko, overgang barnehage-skole

 • Wenche Midtgarden. Foto: Hege Mathisen.

  Wenche Midtgarden

  Seniorkonsulent

  Arbeidssted: Porsgrunn
  Telefon: 51 83 29 60
  wenche.midtgarden@uis.no

  Fagområder:
  økonomi, administrasjon

 • Unni Vere Midthassel. Foto: Jeanette Larsen.

  Unni Vere Midthassel

  Professor

  Arbeidssted: Stavanger
  Telefon: 51 83 29 18
  unni.midthassel@uis.no

  Fagområder:
  skoleutvikling, skoleledelse, implementering, klasseledelse, læringsmiljø

 • Ina Midttveit. Foto: Jeanette Larsen.

  Ina Midttveit

  Kommunikasjonsrådgiver

  Arbeidssted: Stavanger
  Telefon: 51 83 28 98 / 995 94 188
  ina.midttveit@uis.no

 • Solfrid Helen Naustvik. Foto: Jeanette Larsen.

  Solfrid Helen Naustvik

  Rådgiver

  Arbeidssted: Stavanger
  Telefon: 51 83 31 22
  solfrid.h.naustvik@uis.no

  Fagområde:
  administrasjon

 • Svein Nergaard. Foto: Hege Mathisen.

  Svein Erik Nergaard

  Førstelektor

  Arbeidssted: Porsgrunn
  Telefon: 51 83 29 68 / 916 00 751
  svein.nergaard@uis.no

  Fagområder:
  inkludering og segregering, smågruppebasert opplæring, ambulerende team, skoleutvikling, læringsmiljø

 • Erik Nordgreen. Foto: Hege Mathisen.

  Erik Nordgreen

  Universitetslektor

  Arbeidssted: Porsgrunn
  Telefon: 51 83 29 69 / 948 59 680
  erik.nordgreen@uis.no

  Fagområder:
  læringsmiljø, skoleutvikling, mobbing

 • Ella Bjerga Pettersen. Foto: Jeanette Larsen.

  Ella Bjerga Pettersen

  Stipendiat

  Arbeidssted: Stavanger
  Telefon: 51832930
  ella.bjerga@uis.no

  Fagområder: 
  klasseromsinteraksjoner, elevengasjement, videobasert profesjonsutvikling for lærere

 • Henning Plischewski. Foto: Hege Mathisen.

  Henning Plischewski

  Universitetslektor

  Arbeidssted: Porsgrunn
  Telefon: 51 83 29 70 / 916 00 671
  henning.plischewski@uis.no

  Fagområder:
  pedagogisk utviklingsarbeid i skole og barnehage, mobbing, problemløsning

 • Enrico Pollarolo. Foto: Jeanette Larsen.

  Enrico Pollarolo

  Stipendiat

  Arbeidssted: Stavanger
  enrico.pollarolo@uis.no

 • Frank Rafalesen. Foto: Hege Mathisen.

  Frank Rafaelsen

  Universitetslektor

  Arbeidssted: Porsgrunn
  Telefon: 51 83 29 71 / 948 57 428
  frank.rafaelsen@uis.no

  Fagområder:
  skoleutvikling, klasseledelse, pedagogisk filosofi, danningsteori, lekteori

 • Erling Roland. Foto: Jeanette Larsen.

  Erling Roland

  Professor

  Arbeidssted: Stavanger
  Telefon: 51 83 29 20
  erling.roland@uis.no

  Fagområder:
  mobbing, atferdsproblemer, aggresjon, klasseledelse, problemløsningsmodeller

 • Pål Roland. Foto: Jeanette Larsen.

  Pål Roland

  Dosent

  Arbeidssted: Stavanger
  Telefon: 51 83 29 44
  pal.roland@uis.no

  Fagområder:
  innovasjon, implementering, klasseledelse, atferdsvansker, mobbing

 • Inge Schreuder-Lindløv. Foto: Jeanette Larsen.

  Inge Schreuder-Lindløv

  Avdelingsingeniør

  Avdeling: Stavanger
  Telefon: 986 98 888
  inge.schreuder-lindloev@uis.no

  Fagområde: film

 • Ida Risanger Sjursø. Foto: Jeanette Larsen.

  Ida Risanger Sjursø

  Førsteamanuensis

  Arbeidssted: Stavanger
  Telefon: 51 83 45 06
  ida.r.sjurso@uis.no

  Fagområder:
  mobbing, digital mobbing

 • Ksenia Solheim. Foto: Jeanette Larsen.

  Ksenia Solheim

  Universitetslektor

  Arbeidssted: Stavanger
  Telefon: 51 83 32 76
  ksenia.solheim@uis.no

  Fagområder:
  lærer-elev-relasjoner, læreres læring i klasseromsinteraksjoner, læreres profesjonelle utvikling, klasseledelse

 • Gro Tuxen Steingildra. Foto: Jeanette Larsen

  Gro Tuxen Steingildra

  Seniorkonsulent

  Arbeidssted: Stavanger
  Telefon: 51834530
  gro.t.steingildra@uis.no

  Fagområde:
  Spekter

 • Maria Gilje Strand. Foto: Jeanette Larsen

  Maria Gilje Strand

  Kommunikasjonsrådgiver

  Arbeidssted: Stavanger
  Telefon: 51 83 30 96 / 979 82 268
  E-post: maria.g.strand@uis.no

  Fagområder:
  Forskningsformidling, sosiale medier, formidling, mediekontakt

 • Janne Støen. Foto: Hege Mathisen.

  Janne Støen

  Førstelektor

  Arbeidssted: Porsgrunn
  Telefon: 51 83 29 72 / 948 70 121
  janne.stoen@uis.no

  Fagområder:
  læringsmiljø, klasseledelse, mobbing, skoleutvikling, pedagogisk analyse

 • Ingunn Størksen. Foto: Jeanette Larsen

  Ingunn Størksen

  Professor

  Arbeidssted: Stavanger
  Telefon: 51 83 29 34
  ingunn.storksen@uis.no

  Fagområder:
  læringsmiljø i barnehagen, relasjoner, sosial kompetanse, selvregulering, lekbasert læring, barn og samlivsbrudd, overgang barnehage-skole, førskolepedagogikk

 • Randi Myklebust Sølvik. Foto: Hege Mathisen.

  Randi Myklebust Sølvik

  Førsteamanuensis

  Arbeidssted: Porsgrunn
  Telefon: 51 83 29 36 
  randi.m.solvik@uis.no

  Fagområder:
  klasseledelse, læringsledelse, læringsmiljø og relasjon, sosial kompetanse, friluftsliv som læringslandskap, kvalitativ metode, observasjon (CLASS-S)

 • Kjersti Balle Tharaldsen. Foto: Jeanette Larsen

  Kjersti Balle Tharaldsen

  Førsteamanuensis

  Arbeidssted: Stavanger
  Telefon: 51 83 16 60
  kjersti.b.tharaldsen@uis.no

  Fagområder:
  videregående skole, oppmerksomt nærvær (mindfullness), mestring, psykisk helse, intervernsjonsutvikling og evaluering, kulturell identitet

 • Maren Stabel Tvedt. Foto: Jeanette Larsen

  Maren Stabel Tvedt

  Stipendiat

  Arbeidssted: Stavanger
  Telefon: 51 83 29 32 
  maren.s.tvedt@uis.no

  Fagområder:
  motivasjon for skolearbeid, betydningen av læringsmiljø i vgs, relasjon lærer-elev, psykisk helse, vurderingspraksis

 • Grete Sørensen Vaaland. Foto: Jeanette Larsen

  Grete Sørensen Vaaland

  Førsteamanuensis

  Arbeidssted: Stavanger
  Telefon: 51 83 29 26
  grete.s.vaaland@uis.no

  Fagområder:
  mobbing, disiplin- og autoritetsproblemer, aggresjon, klasseledelse

 • Elin Nesvoll Vangsnes. Foto: Hege Mathisen.

  Elin Nesvoll Vangsnes

  Universitetslektor

  Arbeidssted: Porsgrunn
  ​Telefon: 51 83 25 84
  elin.vangsnes@uis.no

  Fagområder:
  psykisk helse i skolen, overgang barnehage-skole, sosial kompetanse, relasjoner, klasseledelse, skoleutvikling,  psykososialt læringsmiljø, atferdsvansker

 • Lene Vestad. Foto: Jeanette Larsen

  Lene Vestad

  Stipendiat

  Arbeidssted: Stavanger
  Telefon: 51 83 45 68
  lene.vestad@uis.no

  Fagområder:
  flerkulturelle barn, overgang barnehage-skole, relasjonens betydning for læring, mobbing i barnehagen

 • Klara Øverland. Foto: Jeanette Larsen

  Klara Øverland

  Førsteamanuensis / psykologspesialist

  Arbeidssted: Stavanger
  Telefon: 51 83 29 17
  klara.overland@uis.no

  Fagområder:
  oppvekst, psykisk helse, barn på flukt, traumereaksjoner, mediepåvirkning, aggresjon, foreldrereaksjoner, kognitiv terapi

 • Tilknyttet senteret

 • Thormod Idsøe

  Thormod Idsøe

  Professor II

  Arbeidssted: Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

   

 • Marja-Kristiina Lerkkanen. Foto: University of Jyväskylä

  Marja-Kristiina Lerkkanen

  Professor II

  Arbeidssted: University of Jyväskylä, Finland

 • Thomas Moser

  Thomas Moser

  Professor II

  Arbeidssted: Universitetet i Sørøst-Norge

 • Christopher Niemiec

  Christopher Niemiec

  Professor II

  Arbeidssted: University of Rochester, USA

 • Terje Ogden

  Terje Ogden

  Professor

  Arbeidssted: Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

 • Paul Stallard

  Paul Stallard

  Professor II

  Arbeidssted: University of Bath, England

 • Dagmar Strohmeier

  Professor II

  Arbeidssted: Upper Austria University of Applied Science, Østerrike

 • Tuomo Virtanen. Foto: Jeanette Larsen

  Tuomo Virtanen

  Førsteamanuensis II

  Arbeidssted: University of Jyväskylä, Finland

 • Ansatte i Læringsmiljøprosjektet

  Senteret har en rekke ansatte i 20-prosentstillinger i Læringsmiljøprosjektet.
  Du finner en oversikt over dem her.