MENY

Elsa Westergård

Førsteamanuensis / utdanningsleder

Arbeidssted: Stavanger
Telefon: 51 83 29 35
elsa.westergard@uis.no

Fagområder:
skole-hjem-samarbeid, overganger, skoleutvikling, implementering, videoobservasjon CLASS-S, klasseledelse, veiledning