MENY

Hanne Jahnsen

Førstelektor

Arbeidssted: Porsgrunn
Telefon: 51 83 29 66 / 916 47 791
hanne.jahnsen@uis.no

Fagområder:
smågruppebasert opplæring, atferdsproblemer, klasseledelse, alternative skoler, ambulerende team, inkludering, marginalisering, læringsmiljø, skoleutvikling, digital mobbing