MENY

Lars Halvor Bjelland

Kontorsjef ved porsgrunnsavdelingen

Arbeidssted: Porsgrunn
Telefon: 51 83 11 94 / 922 08 387
lars.h.bjelland@uis.no

Fagområder:
administrasjon, budsjett, regnskap, økonomiansvar for senteret og senterets prosjekter, HMS og kvalitetsarbeid