MENY

Marianne Torve Martinsen

Førstelektor

Arbeidssted: Porsgrunn
Telefon: 51 83 29 79 / 911 42850
marianne.t.martinsen@uis.no

Fagområder:
fysisk læringsmiljø i barnehagen, sosial kompetanse, barns lek, mobbing i barnehagen, forebygging for barn i risiko, overgang barnehage-skole