MENY

Randi Myklebust Sølvik

Førsteamanuensis

Arbeidssted: Porsgrunn
Telefon: 51 83 29 36 
randi.m.solvik@uis.no

Fagområder:
klasseledelse, læringsledelse, læringsmiljø og relasjon, sosial kompetanse, friluftsliv som læringslandskap, kvalitativ metode, observasjon (CLASS-S)