MENY

Svein Erik Nergaard

Førstelektor

Arbeidssted: Porsgrunn
Telefon: 51 83 29 68 / 916 00 751
svein.nergaard@uis.no

Fagområder:
inkludering og segregering, smågruppebasert opplæring, ambulerende team, skoleutvikling, læringsmiljø