MENY

Styret

Senteret har et styre som blant annet har ansvar for strategisk utvikling, økonomisk kontroll og overvåking av driften. Styret fastsetter budsjett og plan, planen sendes Utdanningsdirektoratet til orientering.

Styreleder

Ingrid Hernes, assisterende fylkesmann i Troms

 

Styremedlemmer

 • Martin Østerdal, generalsekretær i Landsrådet for Norges barne- og
  ungdomsorganisasjoner
  • Vara: Trond Johnsen, utdanningsdirektør i Oppland
    
 • Anders Isnes, nestleder ved Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen
  • Vara: Monica Melby Lervåg, professor og prodekan for forskning ved Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
    
 • Elaine Munthe, dekan ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Stavanger 
  • Vara: Ingunn Folgerø, fakultetsdirektør ved Det humanistisk fakultet, Universitetet i Stavanger
    
 • Grete Sørensen Vaaland, førsteamanuensis ved Læringsmiljøsenteret
  • Vara: Hanne Jahnsen, universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret