Kompetanseutvikling i din barnehage og skole

Læringsmiljøsenteret tilbyr kompetanseutvikling for å skape trygge og gode barnehage- og skolemiljøer.

Tilbudet er organisert i moduler som kan settes sammen på ulike måter. Barnehage og skole din kan på den måten velge sin egen vei inn i kompetanseløpet. Alle modulene bygger på erfarings- og forskningsbasert kunnskap om hva som fremmer læringsmiljøets kvalitet. 

For å sikre at tilbudet innrettes mot barnehagen og skolens behov, muligheter og kapasitet, gjennomføres behovsanalyser i forkant. Sammen utvikler vi også en plan for implementering. I etterkant av valgte moduler vil vi sammen evaluere resultatene av utviklingsarbeidet. Kompetanseutviklingstilbudene kan benyttes som en del av REKOM og DEKOM.

Pris

Pristilbud gis på forespørsel.

Gjennomføring

Arbeidsmåtene vil avklares ut fra resultatene i behovsanalysen og ses i sammenheng med implementeringsplanen. Modulene vil kunne bli gjennomført som fysiske samlinger, digitale forelesninger og nettveiledning.

De fleste modulene vil kunne gjennomføres i løpet av ett år, men det vil være lokale tilpasninger.

Kontakt oss

E-post: laringsmiljosenteret@uis.no

Telefon: 51 83 29 00

Les mer: 

Hvordan Læringsmiljøsenteret ser på utvikling av modulene.

Bilde av bøker.