MENY

Kompetanseutvikling i din barnehage

Læringsmiljøsenteret tilbyr kompetanseutvikling for å skape trygge og gode barnehagemiljøer.

To voksne som ler.

Tilbudet er organisert i moduler som kan settes sammen på ulike måter. Barnehagen din kan på den måten velge sin egen vei inn i kompetanseløpet. Alle modulene bygger på erfarings- og forskningsbasert kunnskap om hva som fremmer læringsmiljøets kvalitet. 

For å sikre at tilbudet innrettes mot barnehagens behov, muligheter og kapasitet, gjennomføres behovsanalyser i forkant. Sammen utvikler vi også en plan for implementering. I etterkant av valgte moduler vil vi sammen evaluere resultatene av utviklingsarbeidet.

Pris

Pristilbud gis på forespørsel.

Gjennomføring

Arbeidsmåtene vil avklares ut fra resultatene i behovsanalysen og ses i sammenheng med implementeringsplanen. Modulene vil kunne bli gjennomført som fysiske samlinger, digitale forelesninger og nettveiledning.

De fleste modulene vil kunne gjennomføres i løpet av ett år, men det vil være lokale tilpasninger. Modulene kan benyttes i forbindelse med REKOM.

Kontakt oss

E-post: laringsmiljosenteret@uis.no

Telefon: 51 83 29 00

Les mer: 

Hvordan Læringsmiljøsenteret ser på utvikling av modulene.