MENY

Begynnende mobbeatferd

Modulen gir en innføring i arbeidet med forebygging av krenkelser og mobbing.

Tankefull jente.

Rammeplan for barnehagen pålegger barnehagen å fremme vennskap og fellesskap, og at den skal arbeide med forebygging av krenkelser og mobbing. Ansatte skal kunne stoppe, håndtere og følge opp dersom slike handlinger oppstår. Barnehagene må vite hvordan de skal forebygge, og hvilke prinsipper som ligger til grunn for dette. Dette forutsetter at de ansatte har forståelse for begrepene og kjenner mekanismer som driver fram mobbeatferd. 

Temaer i modulen:

Temaforståelse og viktige definisjoner

Definisjoner av mobbeatferd og krenkelser i barnehagekontekst
Hvordan forstår vi disse mekanismene i tidlig alder?
Ulike former for mobbing

Konsekvenser av mobbing

Risiko for utviklingsvansker

Forebygging

Autoritative voksne
Utvikling av autoritative klima

Håndtering av hendelser

Hva gjør vi når mobbing og krenkelser oppstår
Hvordan følges dette opp
Refleksjoner i personalet

Les mer: 

Hvordan Læringsmiljøsenteret ser på utvikling av modulene.