MENY

Fysisk læringsmiljø i barnehagen

Barnehagens fysiske miljø signaliserer hvilke aktiviteter og lek som kan foregå, og hvordan rommene kan brukes.

Barn som leker i klatrestativ.

Barnehagens fysiske miljø er omtalt i Rammeplan for barnehager, hvor det uttales at barnehagene skal ha et fysisk miljø som fremmer alle barns utvikling. Det vises til fysisk miljø som et areal hvor lek og aktiviteter kan foregå og hvor det er tilgang til leker og materiell.  Utformingen av barnehagens rom og utvalget av leker og materiell legger rammene for barns daglige erfaringsmuligheter i barnehagen.

I tillegg utgjør personalets organisering av tiden gjennom dagsrytmen en struktur som legger premisser for hvilke aktiviteter og hvilke former for lek som kan foregå på hvilke rom, og til bestemte tider.  Gjennom inndelingen av dagen i fastlagte sekvenser foregår en rangering av ulike gjøremål som verdsettes ved å gi disse en tildelt tidsramme og som oftest knyttet til bestemte rom eller deler av et rom.  Vektlegging av hvor mye tid det avsettes til lek i henholdsvis inne- og utemiljøet, samt personalets posisjonering i rom og tid, gir barn ulike forutsetninger for å inngå i lek og samspill med andre barn og med voksne.

Temaer i modulen:

Barn, rom og relasjoner
Organisering av rom, materiell og tid
Leker og materiell
Et inkluderende lekemiljø

Les mer: 

Hvordan Læringsmiljøsenteret ser på utvikling av modulene.