MENY

Livsmestring

Denne modulen skal bidra til kunnskap om barnas muligheter for livsmestring i barnehagen.

Livsmestring

Modulen vil gi en innsikt og forståelse om hva livsmestring er, og hvordan ansatte kan fremme livsmestring og livsglede hos barn i barnehagen.  Det faglige innholdet skal belyse sentrale kontekstuelle faktorer som har betydning for utvikling av livsmestring.

I Rammeplan for barnehagen vektlegges begrepet livsmestring. Dette tydeliggjør barnehagens helsefremmende og forebyggende funksjon for å forbedre fysisk og psykisk helse. 

Temaer i modulen:

Fysisk og psykisk helse
Omsorg og relasjoner
Vennskap og fellesskap

Les mer: 

Hvordan Læringsmiljøsenteret ser på utvikling av modulene.