MENY

Ledelse av et trygt og godt barnehagemiljø

Modulen gir en innføring i ledelse av arbeidet med å skape et trygt og godt barnehagemiljø.

Ledelse av et trygt og godt barnehagemiljø

I denne modulen er det utvikling av barnehagen som lærende organisasjon og ledelse av utviklingsprosesser som vil bli vektlagt. Videre vil det å skape gode team og strukturer for veiledning, tilbakemeldinger og implementering stå sentralt.

Blant temaene som blir arbeidet med er kvalitet i relasjoner og det å lede i tråd med samfunnsmandatet gitt i barnehageloven og spesifisert i Rammeplan for barnehagen. Dette innebærer utvikling av personalets relasjonskompetanse, relasjoner mellom voksne og barn, personalsamarbeid og samarbeid med foreldrene.

Temaer i modulen:

Ledelse av et trygt og godt barnehagemiljø
Kvalitet i relasjoner og samarbeid
Barnehagen som lærende organisasjon
Ledelse av utviklingsprosesser
Implementering

Les mer: 

Hvordan Læringsmiljøsenteret ser på utvikling av modulene.