MENY

9 A i praksis

Modulen gir en innføring i hvordan lovverket rundt kapittel 9A i opplæringsloven kan omsettes til god praksis.

Tankefull elev.

De nye lovendringene rundt kapittel 9A i opplæringsloven kan være krevende å omsette til god praksis. Modulen tar utgangspunkt i kapittel 9 A , og tilhørende rundskriv Skolemiljø Udir 3 – 2017. I den enkelte kommune og på den enkelte skole må lovverket både forstås, tolkes og omsettes til god pedagogisk praksis.

Modulen er tiltenkt skoleeiere og skoleledere innenfor samme kommune, eller regionale område. Det er skoleeier som har hovedansvaret for at den enkelte elev har et trygt og godt skolemiljø i sin kommune, og plikter å ha et forsvarlig system som sikrer at lovverket blir fulgt (§ 13-10). Et godt samarbeid mellom skoleeier og skoleledelse er nødvendig for å utvikle en praksis på den enkelte skole som ivaretar elevens rettigheter.

Det er store ulikheter i kvaliteten på skolemiljøet mellom skoler, og internt på den enkelte skole. Å legge til rette for at skoler kan lære sammen og av hverandre, er et viktig prinsipp for dette utviklingsarbeidet.

Temaer i modulen:

Implementering
Hvordan man omsetter kap. 9 A til god praksis

Lovverk, krenkelser, mobbing
Kunnskap om kap. 9 A
Kunnskap om krenkelser og mobbing

Sårbare grupper
Elever som kan være spesielt utsatt for krenkelser og mobbing, og konsekvensene av dette

Rehabilitering etter krenkelser og mobbing
Hvordan støtte elever som har vært involvert i mobbing

Rehabilitering av læringsmiljøet
Hvordan etablere og vedlikeholde et inkluderende læringsmiljø

 

Les mer: 

Hvordan Læringsmiljøsenteret ser på utvikling av modulene.