MENY

Innsatsteam mot mobbing

Gjennom denne modulen ønsker senteret i samarbeid med skolene å opprette innsatsteam mot mobbing.

Jente som smiler.

Minst 5% av elevene i grunnskolen oppgir at de mobbes regelmessig, og den enkelte skole trenger god kompetanse for å få ned dette tallet. Gjennom tilbud om kompetanseutvikling, og i samarbeid med skolene, har denne modulen som mål at skolenkan opprette innsatsteam mot mobbing.

Skolens innsatsteam mot mobbing (SIM) består av 3-6 ansatte avhengig av skolens størrelse, og skal være en ressurs i skolens arbeid relatert til opplæringslovens kapittel 9A når det gjelder mobbing, spesielt avdekking, tiltak og gjenoppretting.

SIM er aktuelt både for grunnskoler og videregående skoler.

Temaer i modulen:

Mobbingens psykologi: definisjon, basismekanismer og konsekvenser av mobbing

Aktivitetsplikten: delpliktene og oppgavene til teamet, rektor og de ansatte

Avdekking av mobbing: Spekter og andre metoder

Tiltak: stoppsamtaler

Erfaringsdeling: basert på arbeid mellom samlingene deler teamene sine erfaringer

Komplekse saker: avdekking i kompliserte, gamle og konfliktfylte saker

SNU- metoden og varianter av denne

Gjenoppbygging: individuell støtte og miljøtiltak i klassen. Arbeid med foreldregruppa

 

Les mer: 

Hvordan Læringsmiljøsenteret ser på utvikling av modulene.