MENY

Livsmestring

Folkehelse og livsmestring introduseres som ett av tre hovedtema i den nye overordnede delen av læreplanen. Gjennom denne modulen gis det en innføring i hva livsmestring er, og ulike strategier som kan brukes i dette arbeidet.

Ungdommer som prater og ler.

Livsmestring handler om å lære å takle livet slik det erfares. Å lære strategier for å håndtere opplevde krav og tilgang på mestringsressurser, er avgjørende for elevenes evne til å håndtere utfordringer, og dermed også for velvære og livskvalitet. I denne modulen vi det derfor legges vekt på hvordan elevenes mestringsstrategier kan forbedres, og hvordan voksne i skolen kan legge til rette for et godt og stimulerende læringsmiljø.

Det gis både et teoretisk grunnlag, og konkrete eksempler på metoder for å stimulere gode mestringsstrategier.

Temaer i modulen:

Motivasjon
For å styrke elevers motivasjon for læring fokuseres det på tema og øvelser for å bedre elevers evne til å sette seg realistiske læringsmål, og å evaluere disse.

Her vil også lærende tankesett gjennomgås som tema. Lærende tankesett handler om å hjelpe elever til å forstå at hjernen er i stor utvikling både gjennom barne- og ungdomsår: Egne evner og læreforutsetninger ikke er statiske, men elevene kan utfordre seg selv og velge mer krevende læringsoppgaver.

Regulering av emosjoner
Ved å lære elevene mer om hvordan tankene påvirker følelsene og trangen til å handle, vil det stimulere deres evne til å regulere emosjoner. Det vil også gjøre det lettere for dem å forholde seg til vanskelige følelser.

Gjennom oppmerksomt nærvær kan barn og unge være tilstede i øyeblikket, og ikke bekymre seg for fortid eller nåtid. Dette demper opplevelsen av stress, og gjør elevene mer i stand til å kunne konsentrere seg om læringsoppgaver.

Skolevegring
Elevene vil få opplæring i hvordan skolevegring kan oppleves og utspille seg, samt hvordan de kan forsøke å mestre det emosjonelle ubehaget som de kan oppleve på skolen.

Les mer: 

Hvordan Læringsmiljøsenteret ser på utvikling av modulene.