MENY

Medborgerskap

Denne modulen skal bidra til kunnskap om tilhørighet, vennskap og inkludering i ordinære klasser med mangfold av elever.

Gruppe av elever som smiler.

Samfunnet preges av et større mangfold i skole og arbeidsliv. For skolen innebærer dette blant annet klasser med elever som har kort botid i Norge, flerkulturelle elever og flyktninger. Her møter skolen nye utfordringer - og muligheter.

Medborgerskap handler om å skape tilhørighet, vennskap og inkludering i ordinære klasser med mangfold av elever. Medborgerskap og demokrati er også nedfelt i overordnet del av læreplanen.

Det vil bli lagt vekt på hvordan lærere kan legge til rette for å utvikle gode inkluderende fellesskap på skolen og i klasser.

Modulens innhold er i hovedsak rettet mot lærere og ledere på  ungdomstrinnet og i videregående skole.

Temaer i modulen:

Mangfold og inkludering
Forskjellighet som utgangspunkt for tilhørighet. Et ressursperspektiv.

Relasjoner og vennskap
Skolen og klassen som arenaer for fellesskap.

Inkludering som utfordring
Mobbing, marginalisering, fordommer og traumer.

Flerkulturelt arbeid
Premisser i lovverk, læreplaner og andre offentlige dokumenter.

Skolemiljø og læringsmiljø være gjennomgående i hele modulen.

 

Les mer: 

Hvordan Læringsmiljøsenteret ser på utvikling av modulene.