MENY

Trygt og godt skolemiljø

Viktige forutsetninger for å etablere og opprettholde et trygt og godt skolemiljø handler om klasseledelse, relasjonsarbeid og foreldresamarbeid.

Gruppe med elever som prater og ler.

Gjennom modulen vil personalet vil få kunnskap og trening i å utøve god klasseledelse med vekt på å gi elevene emosjonell støtte og læringsstøtte, samt god organisering for læring. Relasjonsbygging, både mellom voksne og elever, men også elever imellom er også viktige brikker som vil bli gjennomgått. I tillegg vil vi diskutere hvordan foreldre kan involveres i skolens systematiske arbeid for et trygt og godt skolemiljø, med vekt på gode strukturer og relasjoner.

Temaer i modulen:

Klasseledelse
Arbeid med klasseledelse tar utgangspunkt i god klasseromsinteraksjon mellom lærer og elev. Faktorer som blir belyst er blant annet autoritative ledelse, emosjonell støtte, organisering for læring, og læringsstøtte.

Relasjonsarbeid
Denne delen av modulen vil inneholde både teori og konkrete verktøy for å kartlegge relasjonelle forhold i en klasse. I tillegg vil vi gå gjennom modeller for å utvikle strategier og tiltak for å bedre relasjoner mellom elever og mellom elever og voksne.

Foreldresamarbeid
Vil handle om å involvere foreldre i arbeid både på individ-, klasse- og skolenivå. Det handler både om hvordan foreldre kan bidra i det forebyggende arbeidet på skolen, men også i konkrete saker hvor elever ikke har det trygt og godt på skolen.

Les mer: 

Hvordan Læringsmiljøsenteret ser på utvikling av modulene.