MENY

Lysark fra Sammenheng – for barnets beste

Lysark fra plenumsforedragene under konferansen Sammenheng – for barnets beste. Konferansen fant sted på Gardermoen 24. januar 2018.

Sammenheng for barnets beste

Her kan du laste ned pdf av powerpointpresentasjonene som ble brukt i forbindelse med foredragene: