MENY

Program for Læringsmiljøkonferansen 2020

Læringsmiljøkonferansen 2020 finner sted i Oslo 3.-4. november 2020.

Tirsdag 3. november

09.00-10.00 Registrering med noe og bite i

10.00-13.00 Plenum
10.00-10.10 Velkommen – senterleder Dag Jostein Nordaker

10.10-11.10 Key note: Fellesskap, forskning og fornyelse i skolen – Terje Ogden, seniorforsker ved Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og Unge (NUBU)

11.10-11.30 Kaffepause

11.30-12.30 Key note: Fellesskap, forskning og fornyelse i barnehagen – Thomas Moser, professor ved Læringsmiljøsenteret

12.30-13.00 Åpning av konferansen ved kunnskapsmininster Guri Melby og kunstnerisk innslag ved Tabita Maria Størksen

 

13.00-14.00       Lunsj

 

14.00-16.00       Parallellsesjoner

Barnehage:

14.00-14.45 Sandnes kommunens utviklingsarbeid innen barnehage – Sandnes kommune

14.45-15.00 Pause med pausemat

15.00-15.15 Stipendiat på oppløspssiden

15.15-16.00 Foreldresamarbeid i barnehagen – Ingrid Midteide Løkken, universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret

 

Skole:

14.00-14.45 Om den nasjonale utviklingen innenfor SFO – Terje Wiik, konsulent for SFO-nettverket

14.45-15.00 Pause med pausemat

15.00-15.15 Stipendiat på oppløspssiden

15.15-16.00 Utfordringer i foreldresamarbeidet knyttet til skolefravær – Trude Havik og Elsa Westergård, begge førsteamanuensis ved Læringsmiljøsenteret

 

Onsdag 4. november

9.00-11.30 Parallellsesjoner

Barnehage:

9.00-9.45 Hvordan inkludere personalet i å jobbe systematisk og forskningsbasert med kvalitetsutvikling i barnehagen? Ragnhild Eielsen Wiig, leder i Tjodmarka barnehage

9.45-10.00 Stipendiat på oppløspssiden

10.00-10.30 Pause med utsjekking og pausemat

10.30-10.45 Stipendiat på oppløspssiden

10.45-11.30 Ny barnehagelov – Marianne Torve Martinsen, førstelektor ved Læringsmiljøsenteret

 

Skole:

9.00-9.45 Hvordan inkludere personalet i å jobbe systematisk og forskningsbasert med kvalitetsutvikling i skolen? Kim Aas, rektor ved Stigeråsen skole

9.45-10.00 Stipendiat på oppløspssiden

10.00-10.30 Pause med utsjekking og pausemat

10.30-10.45 Stipendiat på oppløspssiden

10.45-11.30 SFO/AKS - Svanaug Lunde og Kari Stamland Gusfre, begge universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret

 

11.30-12.30       Lunsj

 

12.30-15.30       Plenum

12.30-13.00 Hvordan kan FUB/FUG bidra til arbeidet med kvalitetsutvikling i barnehager og skoler? – FUB/FUG  

13.00-14.00 Sammenheng barnehage-skole – Ingunn Størksen, professor ved Læringsmiljøsenteret

14.00-14.15 Pause med pausemat

14.15-15.15 Fagfornyelsen og læringsmiljøet – Randi Myklebust Sølvik, førsteamanuensis ved Læringsmiljøsenteret

15.15-15.30 Oppsummering og vel hjem – senterleder Dag Jostein Nordaker