MENY

Eksterne henvendelser

Læringsmiljøsenteret er et nasjonalt senter, som jobber på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og med utviklingsprosjekter for å bidra til kompetanseutvikling og kunnskapsspredning.

Senteret har begrenset kapasitet til å svare på enkelthenvendelser, og er veldig bevisst på hvordan senterets ressurser kan komme flest mulig til gode. Vi kan dessverre ikke bistå skoler, barnehager eller foreldremøter med enkeltstående kurs, foredrag eller veiledning. Fylkesmenn, UH-sektoren og større arrangement der målgruppene nås blir prioritert.

Alle henvendelser til laringsmiljosenteret@uis.no blir vurdert utfra ledig kapasitet på ønsket fagområde. Tilknyttede eksterne ressurspersoner kan benyttes når de har den forespurte kompetansen.

Direkteforespørsler til ansatte

Forespørsler direkte til ansatte blir sett på som private forespørsler. Det er da opp til den enkelte ansatte å bruke sin rett til å ta private oppdrag utover forpliktelsene på senteret.