MENY

Læringsmiljøkonferansen 2018: Program

29.-30. november 2018 arrangerer Læringsmiljøsenteret den første Læringsmiljøkonferansen. Den finner sted i Oslo.

29. november – medborgerskap

09.00-10.00
Registrering
 

10.00-10.30
Åpning av konferansen ved barneombud Inga Bejer Engh

10.30-12.00
Tove Flack og Erik Nordgreen:  Å fremme gode medborgere gjennom dialog, våkenhet, tydelighet og varme

12.00-13.00      
Lunsj


Parallellsesjoner

Barnehage:

13.00-13.45
Ingrid Midteide Løkken: Forutsetning for medborgerskap

13.45-14.00
Pause

14.00-14.45
Marianne Torve Martinsen: Vennskap og fellesskap

14.45-15.30
Kirsti Tveitereid: Inkludering i barnehagens fellesskap. Samarbeid mellom minoritetsfamilien og barnehagens personale


Skole:

13.00-13.45
Pål Roland: Hva er utfordringer når skolen skal jobbe for medborgerskap?

13.45-14.00
Pause

14.00-14.45
Svein Erik Nergaard: Medborgerskap i praksis – skolens segregering av elever i vanskeligheter

14.45-15.30
Trude Havik: Tilstedeværelse på skolen – en selvfølge og en utfordring

 

18.15-18.50 
Jarmund Veland-seminar: Visning av kortfilmen «Mere min» om Jarmund Veland

19.00-21.30        
Konferansemiddag

 

30. november – livsmestring

09.00-09.15             
Kunstnerisk innslag

09.15-10.05
Edvin Bru: Sosial og emosjonell læring – en viktig del av folkehelse og livsmestring i skolen?

10.05-10.45
Cecilie Evertsen Stanghelle: Livsmestring i barnehagen

10.45-11.00
Pause

11.00-12.00
Jarmund Veland-seminar: Edgar Marthinsen: Sårbare barn – spørsmål om behov og ressurstilgang

12.00-13.00
Lunsj


Parallellsesjoner

Barnehage

13.00-13.45
Dieuwer ten Braak: Livsmestring og selvregulering: hvordan god selvregulering hjelper barn til å mestre hverdagen og livet

13.45-13.55
Pause

13.55-14.40
Henning Plischewski:  Livsmestring og helse

14.40-15.25
Svanaug Lunde:  Livsmestring og livsglede for alle

15.25-15.30
Vel hjem


Skole

13.00-13.45
Hildegunn Fandrem: Hva kan lærere gjøre for å legge til rette for livsmestring blant elever med innvandrerbakgrunn?

13.45-13.55
Pause

13.55-14.40
Liv Jorunn Byrkjedal-Sørby og Klara Øverland: Livsmestring for sårbare barn

14.40-15.25
Nina Grini og Elin Nesvoll Vangsnes: Hva er robusthet i 2018, og hvordan kan vi sette fokus på dette i skolen?

15.25-15.30
Vel hjem