MENY

Ledig stilling som senterleder ved Læringsmiljøsenteret

Senterleder er leder for den samlede virksomheten ved Senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret). Hun/han rapporterer til dekan og inngår i ledergruppen ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Søknadsfrist: 30. november 2018.

Ansatte ved Læringsmiljøsenteret på Flor og Fjære 13. juni 2018. Vil du bli vår sjef?

Senterleder skal videreutvikle Læringsmiljøsenteret som nasjonalt forsknings- og kompetansesenter. Senteret har de siste årene vært i en positiv og ekspanderende utvikling, og er i dag et velrennomert nasjonalt senter. Senteret leder og deltar i en rekke store forsknings- og utviklingsprosjekt som er tett koblet til praksisfeltet. Samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører er en viktig del av senterets virksomhet. Senterleder skal videreføre det faglige engasjementet ved senteret og legge til rette for og stimulere til gode forsknings- og utviklingsmiljøer, samt inspirere og motivere ansatte til faglig utvikling. UiS har høye ambisjoner for Læringsmiljøsenteret.

Les hele stillingsannonsen