MENY

Barnehageansatte samlet seg for barns beste

Smaksprøver, dans og mange faglige innlegg sto på menyen da over 200 menn og kvinner som arbeider med barn var samlet på barnehagekonferansen Sammen for barnet.

 • Barnehagebarn på scenen.
  Barn fra Hannes Lekestue satte stemningen med sang under åpningen av konferansen.
 • Pål Kraft holder foredrag.
  Pål Kraft holdt plenuminnlegg om selvregulering. Barnehagen kan gjøre mye, mener han.
 • En sal fullt med mennesker som danser to og to.
  Mellom de faglige innleggene var det tid for fysisk aktivitet.
 • To kvinner danser mens flere andre ser på.
  Det er trygt å danse med bind for øynene så lenge som de rundt følger med.
 • Lærende uteområder: tilrettelegging for fysisk aktivitet og motorisk utvikling i barnehagen v/Ingunn Fjørtoft,
  Ingunn Fjørtoft holdt innlegg om lærende uteområder i barnehagen.
 • Tre kvinner smaker på rød og blå saft.
  På denne parallellsesjonen ble det servert saft i tre farger. De fleste foretrakk den røde.
 • Forelesningssal sett bakfra.
  Ingunn Størksen gikk dypere inn i begrepet selvregulering.
 • Svanaug Lunde snakker til en lyttende forsamling.
  Svanaug Lunde formidler hvor viktig de omsorgsfulle relasjonene er for barns tilknytning.
 • Ella Idsøe snakker til tilhørerne.
  Ella Idsøe om barn som har opplevd traumatiske livshendelser.
 • Forelesningssal sett bakfra.
  Cecilie Evertsen om begynnende mobbeatferd i barnehagen.

Konferansen er et samarbeid mellom Læringsmiljøsenteret og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Begge sentrene jobber for det beste for barn, og sammen ønsker de å fremme mulighetene for barns fysiske og psykososiale helse, trivsel og velvære.

– Barnehagen kan gjøre mye

Professor Pål Kraft holdt plenuminnlegg om selvregulering. Han har jobbet mye med endring av atferd og vaner, blant annet som direktør ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). Selvregulering handler blant annet om evnen til å utsette fristelser for å oppnå noe bedre på sikt. Noen er flinkere til dette enn andre, og denne evnen påvirker livet.

Kraft viste til at vi hver dag står overfor mange små og store valg, som for eksempel om vi skal spise en gulrot eller en hvetebolle. I barnas hverdag kan dette for eksempel komme til syne gjennom at de klarer å vente på tur ved rutsjebanen eller innta en bestemt rolle i leken sammen med andre barn.

Han snakket også om at det blant barn i fire-femårsalderen er stor forskjell i evnen til selvregulering, og spurte retorisk hva barnehageansatte kan gjøre når det kommer til å hjelpe barn med selvregulering.

– Enormt mye. Barnehageansatte kan ha stor effekt på de barna som trenger det mest blant annet gjennom å fange opp barn med spesielle utfordringer, mener han.

Variert konferanseprogram

Tema for de andre innleggene var hva barnehageansatte og andre som jobber med barn kan gjøre for å påvirke fysisk og psykisk utvikling positivt. Deltagerne kunne velge mellom parallellsesjoner om fysisk aktivitet, motorisk utvikling, smaksopplevelser, relasjoner, selvregulering, mat og måltider, psykososiale vansker og mobbeatferd.

I tillegg til faglig påfyll, var det satt av tid til fysisk aktivitet hvor deltagerne selv deltok i dans. Håpet fra arrangørenes side var at deltagerne skulle ta med seg inspirasjon og ny kunnskap tilbake til sin arbeidshverdag blant barn.

Ny konferanse i Oslo i mai

Konferansen, som ble gjennomført med støtte fra Utdanningsdirektoratet, ble fort fulltegnet. På grunn av stor pågang er det planlagt en ny konferanse i Oslo i mai. Det vurderes også en konferanse neste år.