MENY

Boklansering: Livsmestring og livsglede i barnehagen

- Liten bok med mye kunnskap, mener redaksjonssjef Bjørn Olav Aas Hansen. 20. august ble boken «Livsglede og livsmestring i barnehagen» lansert.

Ingunn Størksen presenterer boken

- Med denne boken ønsker vi å fremme lykke, glede, begeistring og helse i barnehagen, sier professor og redaktør for boken, Ingunn Størksen.

Målgruppen for boken er master og ph.d.-studenter, barnehageledere og barnehageeiere. Den er også aktuell for ansatte i barnehager og studenter på bachelornivå. Målet med boken har vært å inkludere relevant forskning og samtidig gi eksempler på hva dette kan bety i praksis.

- «Livsmestring og livsglede i barnehagen» er skrevet for å konkretisere de to begrepene i den nye Rammeplanen for barnehager Det er viktig at nye begreper i barnehagesektoren fylles med innhold fra forskning, teori og praksis, slik at de faktisk får betydning for barna i barnehagen, fortsetter hun.

 Nyttig for flere

Redaksjonssjef i Cappelen Damm, Bjørn Olav Aas Hansen, mener boken vil komme til nytte for både studenter, barnehageansatte og til syvende og sist - barna i barnehagen.

- Dette er en liten bok med mye kunnskap. Den er viktig med tanke på rammeplanen som sier at "barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing". Både ansatte og barna kommer til å få stor glede av denne.

Han sier videre at begrepene livsmestring og livsglede kan oppleves som svevende.

- Men i boken blir det konkretisert, og det er mange praktiske eksempler. Jeg synes Stig Broström sier det så flott i bokas forord: "Boken tilbyr og åpner gode muligheter til å realisere livsglede og livsmestring til barnets beste. Det er et vakkert budskap".

 Begeistring som smitter

En av bidragsyterne i boken, universitetslektor Svanaug Lunde, har skrevet kapittelet «Omsorgsfulle relasjoner». Også hennes kapittel bygger på konkrete historier fra barnehagen.

- Det er viktig for meg at boken kan brukes i det daglige arbeidet i barnehagen, sier hun.

Under lanseringen av boken snakket hun om kapittelet sitt, og betydningen av relasjonen mellom barn og voksen i barnehagen.

- Når barn møter omsorgsfulle voksne som er begeistret, smitter det over på barna. Som voksne må vi se ting fra barns perspektiv: «Er jeg verdifull for deg, og tror du jeg oppfatter det slik», sier hun.

Godt samarbeid

Aas Hansen fremhever også samarbeidet med bokens bidragsytere.

- I tillegg til at det har vært interessant og lærerikt å arbeide med manuset til denne flotte boken, har det vært en fornøyelse å få jobbe sammen med dyktige forskere ved Læringsmiljøsenteret ved UiS.

Her finner du mer informasjon om bokens bidragsytere.

«Livsmestring og livsglede i barnehagen» kan kjøpes hos Cappelen Damm.

Les mer: 

Er jeg verdifull for deg?