MENY

De yngste må bli minnet på at vennene fortsatt er der

Hvis foreldrene klarer å gi de yngste barna små sosiale drypp med vennene deres, vil de kunne få det lettere i en vanskelig hverdag. Det kan også sørge for en lettere overgang til livet etter koronaviruset.

Far og sønn ser på mobil sammen. Foto: Getty Images. For små barn uten egen mobiltelefon kan en samtale via Messenger være ganske givende, skriver Ida Sjursøe Risanger og Johannes Finne. Foto: Getty Images.

Teksten har stått på trykk i Stavanger Aftenblad.

Det er nye tider og plutselig har skjermbruk gått fra å være noe en skal begrense og være varsom med til noe som er helt nødvendig for gjennomføring av dagens hjemmeskole – og for å kunne holde kontakt med besteforeldre. Vi har alle blitt nødt til å omstille oss i en rasende fart, og vi bretter opp ermene. De ansatte i skolene gjør en utrolig god jobb nå for å passe på at barna får den undervisningen de trenger – og for å gjøre den variert og spennende. I tillegg til å lage innholdsrike og varierte dagsplaner eller samlingsstunder, passer de også på å holde kontakt med barna og høre hvordan de har det.

I disse tider – hvor vi blir bedt om å helst holde oss unna lekeplasser og fotballbaner og hvor barna blir så godt opplært at de tilslutt går omveier for å unngå andre mennesker de møter på turen – er det lett at fokuset på sosial distansering blir så stort at man glemmer at vennskap er noe som må vedlikeholdes, også for de mindre barna. Det går an å argumentere med at dette ikke skiller seg ut fra ferier, men det blir ikke det samme. I ferien stikker poden ut på sykkelen sin og ringer på hos kompiser. De stikker på løkka og spiller fotball, eller henger sammen i kjellerstua og spiller tv-spill. Det får de ikke lov til nå.

De aller fleste barn under 9-10 år har ikke egen mobil eller andre duppedingser de kan kommunisere med. Deres sosiale liv er slik vi kjenner det fra vår egen barndom. Når de nå ikke kan være sammen fysisk, går de glipp av noe essensielt. Det kan godt tenkes at et barn i 4-5-årsalderen ikke spør etter å få snakke med bestekompisen på Skype. Det kan likevel tenkes at det er nettopp det han vil. Han har bare ikke kommet på at det er en mulighet fordi det ikke er den vanlige omgangsformen. Den muligheten bør vi lansere for barna, slik at de kan tøyse og fjase sammen med noen på egen alder.

Barns sosiale kompetanse trenger mer en omgang med voksne for å utvikles. Denne utviklingen forutsetter også at de er sammen med andre barn. Det betyr at barn i disse tider med fordel kan pleie kontakten med sine venner, selv om det er begrenset til digital omgang. De yngste barna i barnehage- og småskolealder er i en fase der de utforsker vennskap. De er unge og uerfarne. Selv om de rent mentalt er i stand til å vite at vennskapet er der selv om de ikke er sammen, gjør det jo veldig godt å få bekreftelse på at en som barnet ønsker å leke med, også ønsker å leke med han eller henne. Dette er en bekreftelse på vennskap, og det er viktig. Ikke bare for barn, men for oss alle. Derfor har ungdommer og voksne en hel del symbolske og digitale sammenkomster av ulike slag.

«Selv om vi har fysisk avstand trenger vi ikke ha sosial avstand».

Det sa Erna Solberg på pressekonferansen 24. mars. Dette tenker vi er viktig å være ekstra bevisste på når det gjelder de barna som ikke ennå har et velutviklet digitalt liv. Barn uten et eget digitalt liv, kan ikke velge det selv – men vi kan hjelpe dem. Vi kan gjøre små gester og morsomme ting som minner barnas venner på at vårt barn er der fortsatt – og fortsatt vil være han eller hennes venn. For små barn uten egen mobiltelefon kan en samtale via Messenger være ganske givende. Barnet vil sette pris på å få se et kjent fjes hun ikke har sett på lenge – og kanskje utveksle noen linjer om hva man har gjort i dag, eller vise en leke som hun leker med akkurat nå.

For de litt større barna som har begynt på skolen, men som ikke har egen mobil ennå – kan det å spille dataspill sammen med kompiser samtidig som man snakker med dem – være en fin måte å være sosiale på. Hvis vi som voksne klarer å gi dem små sosiale drypp med venner – vil det gjøre det lettere for dem i en vanskelig hverdag. Det kan også gjøre overgangen til livet etter koronaviruset litt lettere. Før de skal tilbake til skolen og barnehagen, kan de da ha fått mange bekreftelser på at de fortsatt er en venn som noen setter pris på. Og det er viktig for barn å bli minnet på – spesielt i disse tider.

Tekst: Ida Sjursøe Risanger og Johannes Finne