MENY

Digital bokpresentasjon og seminar i CIESL

Er du interessert i klasseromsledelse? Da bør du få med deg denne digitale bokpresentasjonen og avslutningsseminaret i CIESL-prosjektet som foregår onsdag 19. august kl. 12.00-14.00.

Bilde av en lærer sammen med to elever. Dette arrangementet passer for deg som er interessert i ledelse i klasserommet. Illustrasjonsfoto: Getty Images.

Et av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavangers største forskningsprosjekter noensinne «Classroom Interaction for Enhanced Student Learning» (CIESL) har kommet til en ende. Som en avslutningsgave til alle som er interessert i ledelse i klasserommet, har forskerne i CIESL-prosjektet skrevet en bok der ny kunnskap om temaet blir presentert. I den rykende ferske boka «Ledelse i klasserommet – undervisningskvalitet fra teori til praksis» har teori og kunnskap utviklet gjennom prosjektet blitt sammenstilt. I anledning bokslippet og avslutningen av CIESL-prosjektet, blir det arrangert bokpresentasjon og avslutningsseminar – og du er hjertelig velkommen til å delta digitalt på Læringsmiljøsenterets Facebook-side. Arrangementet vil foregå onsdag 19. august kl. 12.00-14.00. CIESL-prosjektet er finansiert med støtte fra Forskningsrådet.

Under dette arrangementet vil det bli holdt en bokpresentasjon av Katinka L. Christiansen i Cappelen Damm sammen med redaktør Randi M. Sølvik ved Læringsmiljøsenteret. I tillegg vil Sigrun K. Ertesvåg, prosjektleder for CIESL og professor ved Læringsmiljøsenteret, fortelle om hvordan lederskap i klasserommet kan være en bærebjelke i elevenes læring. Flere andre forfattere av boka skal også holde innlegg om spennende temaer som hvordan skolen kan lykkes med å implementere ny kunnskap om klasseromsinteraksjoner ved Pål Roland og rektor sin rolle i utviklingsarbeid ved Unni V. Midthassel. Også Elaine Munthe - tidligere dekan ved Fakultet for Utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS og nå leder for Kunnskapssenter for utdanning – er invitert til å holde et innlegg med et utenfra blikk på lederskap i klasserommet.

Målgruppen for arrangementet er alle som er interessert i skole, men kanskje særlig lærere, skoleledere, personer innen PP-tjenesten, masterstudenter og utdanningsforskere.

Tentativt program:

Kl. 12-12.20: «Lansering/presentasjon av boka» – Katinka L. Christiansen fra Cappelen Damm Akademisk og redaktør Randi M. Sølvik, Læringsmiljøsenteret
Kl. 12.20-12.40: «Lederskap i klasserommet – en bærebjelke i elevenes læring» - Sigrun K. Ertesvåg, Læringsmiljøsenteret
Kl. 12.40-13.00: «Arbeid med implementering av klasseromsinteraksjoner» - Pål Roland, Læringsmiljøsenteret
Kl. 13.00-13.20: «Rektor sin rolle i utviklingsarbeid» - Unni V. Midthassel, Læringsmiljøsenteret
Kl. 13.20-13.40: «Utenfra blikk på Lederskap i klasserommet» - Elaine Munthe, leder for Kunnskapssenter for utdanning, Universitetet i Stavanger
Kl. 13.40-14.00: «Spørsmål til forfatterne fra salen/Facebook»