MENY

Finn en ekspert innen barnehage og skole

Jobber du med en sak, og trenger en forsker som kan kommentere? Ved Læringsmiljøsenteret arbeider fremtredende eksperter innen flere fagfelt knyttet til barn, skole og oppvekst. Nedenfor finner du en oversikt over hvem du som journalist kan ta kontakt med om hva.

Dieuwer ten Braak, stipendiat
51 83 29 43 | dieuwer.t.braak@uis.no

 • Selvregulering
 • Eksekutive funksjoner (impulskontroll, hukommelse og oppmerksomhet) og tidlig faglig utvikling
 • Kognitiv/mental modning og utvikling i tidlige år


Edvin Bru, professor
51 83 39 13 | 913 37 433 | edvin.bru@uis.no

 • Psykisk helse i skolen
 • Motivasjon
 • Frafall i videregående skole


Sigrun K. Ertesvåg, professor
51 83 29 31 | sigrun.ertesvag@uis.no

 • Klasseledelse
 • Lærer-elev-relasjoner
 • Mobbing
 • Skoleutvikling og skoleledelse
 • CIESL-prosjektet


Cecilie Evertsen Stanghelle, universitetslektor
51 83 28 28 | cecilie.evertsen@uis.no

 • De yngste barnas behov
 • Tilknytningsteori/ relasjoner/ samspill
 • Barn i risiko
 • Aggresjonsteori (aggresjonsvansker og begynnende mobbeatferd)
 • Læringsmiljø i barnehagen
 • Selvregulering


Hildegunn Fandrem, professor
51 83 29 14 | hildegunn.fandrem@uis.no

 • Psykologisk tilpasning hos innvandrerungdommer
 • Mobbing blant innvandrerungdommer
 • Innvandrere og vennerelasjoner
 • Mobbing
 • Digital mobbing


Tove Flack, universitetslektor 
51 83 29 09 | tove.flack@uis.no 

 • Mobbing i barnehagen
 • Mobbing i skolen
 • Forebygging av mobbing i barnehage og skole
 • Individuelle karakteristika ved mobber/mobbeoffer
 • Gruppedynamikk ved mobbing
 • Kultur og mobbing
 • Voksnes holdninger og mobbing
 • Foreldres rolle i mobbesaker (forebygging av mobbing)
 • Samarbeid mellom skole og hjem i mobbesaker
 • Systematikk og implementering i arbeidet med mobbing og forebygging av mobbing i barnehage, skole, kommune
 • PP-tjenestens rolle i mobbearbeid

 

Charlotte H. H. Hancock
51 83 11 28charlotte.hancock@uis.no

 • Inkludering- og ekskluderingsprosesser i skolen
 • Barn og ungdom med innvandrer- eller fluktbakgrunn
 • Forebygging, avdekking og oppfølging av mobbing
 • Læringsmiljø i videregående skole

 

Trude Havik, postdoktor
51 83 29 19 | trude.havik@uis.no

 • Skolevegring
 • Skolefravær


Hanne Jahnsen, universitetslektor
51 83 29 66 | 916 47 791 | hanne.jahnsen@uis.no

 • Smågruppetiltak for elever som viser problematferd/opplæring i segregerte tiltak
 • Alternative skoler
 • Ambulerende team
 • Inkludering/marginalisering
 • Læringsmiljø
 • Skoleutvikling

 

Natalia Kucirkova, professor
51 83 45 22 | natalia.kucirkova@uis.no

 • Barnehage
 • Lese- og skriveferdigheter hos barn
 • Barns bruk av teknologi (e-bøker og apper)

 

Svanaug Lunde, universitetslektor
51 83 29 37 | svanaug.lunde@uis.no

 • Barnehage
 • Tilknytningsteori
 • Relasjonskompetanse
 • Sosial kompetanse
 • Sammenheng mellom barnehage og skole


Marianne Torve Martinsen, universitetslektor
51 83 29 79 | marianne.t.martinsen@uis.no

 • Barnehage
 • Fysisk læringsmiljø: organisering av barn, rom og tid
 • Forebygging av mobbing
 • Forebyggende arbeid for barn i risikosonen


Unni Vere Midthassel, professor 
51 83 29 18 | unni.midthassel@uis.no 

 • Skoleutvikling
 • Skoleledelse
 • Implementeringsarbeid


Svein Erik Nergaard, førstelektor
51 83 29 68 | 916 00 751 | svein.nergaard@uis.no

 • Inkludering/segregering
 • Alternativ opplæring


Erling Roland, professor
51 83 29 20 | 475 03 688 | erling.roland@uis.no

 • Mobbing
 • Atferdsproblemer
 • Aggresjon


Pål Roland, dosent
51 83 29 44 | 997 93 532 | pal.roland@uis.no 

 • Innovasjon/implementering
 • Klasseledelse
 • Atferdsvansker
 • Mobbing


Ida Risanger Sjursø, stipendiat 

 • Mobbing
 • Digital mobbing


Janne Støen, universitetslektor
51 83 29 72 | janne.stoen@uis.no

 • Læringsmiljø
 • Læringsmiljøprosjektet


Ingunn Størksen, professor
51 83 29 34 | ingunn.storksen@uis.no

 • Barnehage
 • Faglig og sosial utvikling i tidlig alder
 • Sosial kompetanse
 • Selvregulering
 • Lekbasert læring
 • Barn som opplever samlivsbrudd
 • Agderprosjektet


Maren Stabel Tvedt, stipendiat
51 83 29 32 | maren.s.tvedt@uis.no

 • Motivasjon for skolearbeid
 • Betydningen av læringsmiljø i videregående skole


Kjersti B. Tharaldsen, postdoktor
51 83 16 60 | kjersti.b.tharaldsen@uis.no

 • Videregående skole
 • Mindfulness
 • Psykisk helse
 • Læringsmiljø


Grete Sørensen Vaaland, førsteamanuensis
51 83 29 26 | 920 22 966 | grete.s.vaaland@uis.no

 • Mobbing
 • Disiplinproblem
 • Autoritetsproblem
 • Aggresjon
 • Klasseledelse


Lene Vestad, universitetslektor
51 83 45 68 | lene.vestad@uis.no

 • Overgangen barnehage-skole for barn med minoritetsbakgrunn
 • Læringsforutsetninger hos barn med flerkulturell bakgrunn
 • Relasjonens betydning for læring
 • Begynnende mobbeatferd i barnehagen i et flerkulturelt perspektiv
 • Mobbing i barnehagen

 

Klara Øverland, førsteamanuensis / psykologspesialist i klinisk barne- og ungdomspsykiatri
51 83 29 17 | klara.overland@uis.no

 • Oppvekst barn og unge
 • Psykisk helse i skolen
 • Antisosialitet/aggresjon
 • Angst, depresjon, traumer og psykiske lidelser
 • Barn på flukt
 • Traumereaksjoner i barnehagen
 • Foreldrereaksjoner
 • Populærkultur og mediepåvirkning
 • Kognitiv terapi