MENY

Finn en ekspert innen barnehage og skole

Jobber du med en sak, og trenger en forsker som kan kommentere? Ved Læringsmiljøsenteret arbeider fremtredende eksperter innen flere fagfelt knyttet til barn, skole og oppvekst. Nedenfor finner du en oversikt over hvem du som journalist kan ta kontakt med om hva.

Dieuwer ten Braak, stipendiat

51 83 29 43 | dieuwer.t.braak@uis.no

 • Selvregulering og eksekutive funksjoner
 • Faglig utvikling i tidlig alder
 • Lekbasert læring
 • Barnehage
 • Kvantitativ forskningsmetode

Last ned pressebilde av Dieuwer ten Braak


Edvin Bru, professor
51 83 39 13 | 913 37 433 | edvin.bru@uis.no

 • Psykisk helse i skolen
 • Motivasjon
 • Frafall i videregående skole

Last ned pressebilde av Edvin Bru

 

Liv Jorunn Byrkjedal-Sørby, universitetslektor
51 83 29 38 | liv.j.byrkjedal-sorby@uis.no

 • ​Skoleutvikling
 • Klasseledelse
 • Mobbing
 • Traumer
 • Vold og overgrep
 • Psykisk helse i skolen

Last ned pressebilde av Liv Jorunn Byrkjedal-Sørby

 

Ellen Elvethon, universitetslektor
518 34 566 | ellen.elvethon@uis.no

 • Barnehage og SFO/AKS
 • Læringsmiljøprosjektet i barnehage
 • Forebygge og håndtere mobbeatferd
 • Barn med sosiale og emosjonelle vansker
 • Livsmestring

Last ned pressebilde av Ellen Elvethon


Sigrun K. Ertesvåg, professor
51 83 29 31 | sigrun.ertesvag@uis.no

 • Klasseledelse
 • Lærer-elev-relasjoner
 • Mobbing
 • Skoleutvikling og skoleledelse
 • CIESL-prosjektet

Last ned pressebilde av Sigrun Ertesvåg


Hildegunn Fandrem, professor
51 83 29 14 | 997 73 599 | hildegunn.fandrem@uis.no

 • Mangfold i skole og barnehager
 • Psykologiske utfordringer blant elever med innvandrerbakgrunn
 • Mobbing blant elever med innvandrerbakgrunn
 • Ungdom med innvandrerbakgrunn og vennerelasjoner
 • Mobbing
 • Digital mobbing
 • Identitetsbasert mobbing
 • Rasisme

Last ned pressebilde av Hildegunn Fandrem


Tove Flack, universitetslektor 
51 83 29 09 | tove.flack@uis.no 

 • Mobbing i barnehagen
 • Mobbing i skolen
 • Forebygging av mobbing i barnehage og skole
 • Individuelle karakteristika ved mobber/mobbeoffer
 • Gruppedynamikk ved mobbing
 • Kultur og mobbing
 • Voksnes holdninger og mobbing
 • Foreldres rolle i mobbesaker (forebygging av mobbing)
 • Samarbeid mellom skole og hjem i mobbesaker
 • Systematikk og implementering i arbeidet med mobbing og forebygging av mobbing i barnehage, skole, kommune
 • PP-tjenestens rolle i mobbearbeid

Last ned pressebilde av Tove Flack

 

Charlotte H. H. Hancock
51 83 11 28charlotte.hancock@uis.no

 • Inkludering- og ekskluderingsprosesser i skolen
 • Barn og ungdom med innvandrer- eller fluktbakgrunn
 • Forebygging, avdekking og oppfølging av mobbing
 • Læringsmiljø i videregående skole

Last ned pressebilde av Charlotte Hancock

 

Trude Havik, førsteamanuensis
51 83 29 19 | 934 32 228 | trude.havik@uis.no

 • Skolevegring
 • Skolefravær

Last ned pressebilde av Trude Havik

 

Hanne Jahnsen, universitetslektor
51 83 29 66 | 916 47 791 | hanne.jahnsen@uis.no

 • Inkludering- og ekskluderingsprosesser i skolen
 • Forebygging, avdekking og oppfølging av mobbing
 • Læringsmiljø i grunnskolen
 • Foreldresamarbeid i skolemiljøsaker
 • PP-tjenestens rolle i skolenes utviklingsarbeid, systemarbeid
 • Sosial kompetanse
 • Pedagogisk analyse (LP-modellen)

Last ned pressebilde av Hanne Jahnsen

 

Natalia Kucirkova, professor
51 83 45 22 | natalia.kucirkova@uis.no

 • Barnehage
 • Lese- og skriveferdigheter hos barn
 • Barns bruk av teknologi (e-bøker og apper)

Last ned pressebilde av Natalia Kucirkova

 

Svanaug Lunde, universitetslektor
51 83 29 37 | svanaug.lunde@uis.no

 • Barnehage
 • Tilknytningsteori
 • Relasjonskompetanse
 • Sosial kompetanse
 • Sammenheng mellom barnehage og skole

Laste ned pressebilde av Svanaug Lunde

 

Ingrid Midteide Løkken, universitetslektor
518 34 566 934 60 636 | ingrid.m.lokken@uis.no

 • Relasjonskvalitet
 • Relasjonskompetanse
 • Sosial-emosjonell kompetanse 
 • Barnehagekvalitet og barns utvikling
 • Ledelse og lærende organisasjoner
 • Veiledning og kompetanseutvikling

Last ned pressebilde av Ingrid Midteide Løkken


Marianne Torve Martinsen, universitetslektor
51 83 29 79 | marianne.t.martinsen@uis.no

 • Barnehage
 • Forebygging og håndtering av mobbing i barnehagen
 • Læringsmiljøprosjektet i barnehage
 • Læringsmiljø i barnehage
  - Særlig fysisk miljø: organisering av barn, rom og tid
 • Lek

Last ned pressebilde av Marianne Torve Martinsen


Unni Vere Midthassel, professor 
51 83 29 18 | unni.midthassel@uis.no 

 • Skoleutvikling
 • Skoleledelse
 • Implementeringsarbeid

Last ned pressebilde av Unni Vere Midthassel


Svein Erik Nergaard, førstelektor
51 83 29 68 | 916 00 751 | svein.nergaard@uis.no

 • Inkludering/segregering
 • Alternativ opplæring
 • Bruk av smågrupper i grunnopplæringen
 • Pedagogisk analyse
 • Skoleutvikling

Last ned pressebilde av Svein Nergaard


Henning Plischewski, universitetslektor
51 83 29 68 | 916 00 751 | henning.plischewski@uis.no

 • Barnehage
 • ​Mobbing
 • Læringsmiljøprosjektet barnehage
 • Lek
 • Livsmestring

Last ned pressebilde av Henning Plischewski


Erling Roland, professor
51 83 29 20 | 475 03 688 | erling.roland@uis.no

 • Mobbing
 • Atferdsproblemer
 • Aggresjon

Last ned pressebilde av Erling Roland


Pål Roland, dosent
51 83 29 44 | 997 93 532 | pal.roland@uis.no 

 • Innovasjon/implementering
 • Klasseledelse
 • Atferdsvansker
 • Mobbing
 • Relasjonskompetanse
 • Ledelse
 • Organisasjonsutvikling

Last ned pressebilde av Pål Roland


Ida Risanger Sjursø, stipendiat 
51 83 29 44 | ida.r.sjurso@uis.no

 • Mobbing
 • Digital mobbing

Last ned pressebilde av Ida Risanger Sjursø

 

Cecilie Evertsen Stanghelle, universitetslektor
51 83 28 28 | cecilie.evertsen@uis.no

 • De yngste barnas behov
 • Tilknytningsteori/ relasjoner/ samspill
 • Barn i risiko
 • Aggresjonsteori (aggresjonsvansker og begynnende mobbeatferd)
 • Læringsmiljø i barnehagen
 • Selvregulering

Last ned pressebilde av Cecilie Evertsen Stanghelle


Janne Støen, universitetslektor
51 83 29 72 | 948 70 121 | janne.stoen@uis.no

 • Læringsmiljø
 • Læringsmiljøprosjektet
 • Bry deg-prosjektet
 • Mobbing i skolen

Last ned pressebilde av Janne Støen


Ingunn Størksen, professor
51 83 29 34 | 918 47 157  | ingunn.storksen@uis.no

 • Barnehage
 • Faglig og sosial utvikling i tidlig alder
 • Sosial kompetanse
 • Selvregulering
 • Lekbasert læring
 • Barn som opplever samlivsbrudd
 • Agderprosjektet


Maren Stabel Tvedt, stipendiat
51 83 29 32 | maren.s.tvedt@uis.no

 • Motivasjon for skolearbeid
 • Betydningen av læringsmiljø i videregående skole

Last ned pressebilde av Maren Stabel Tvedt


Kjersti B. Tharaldsen, førsteamanuensis
51 83 16 60 | kjersti.b.tharaldsen@uis.no

 • Ungdoms- og videregående skole
 • Sosial og emosjonell kompetanse
 • Stress og mestring
 • Oppfølging etter mobbing
 • Mindfulness
 • Psykisk helse
 • Læringsmiljø

Last ned pressebilde av Kjersti B. Tharaldsen


Grete Sørensen Vaaland, førsteamanuensis
51 83 29 26 | 920 22 966 | grete.s.vaaland@uis.no

 • Mobbing
 • Disiplinproblem
 • Autoritetsproblem
 • Aggresjon
 • Klasseledelse
 • Lærer-elev-relasjoner
 • Klasseromsinteraksjoner
 • Klasseromsobservasjon
 • Videobasert veiledning i profesjonell utvikling for lærere
 • VITE-prosjektet

Last ned pressebilde av Grete Sørensen Vaaland


Lene Vestad, stipendiat
51 83 45 68 | 918 58 582 | lene.vestad@uis.no

 • Betydningen av sosiale og emosjonelle kompetanser for mestringstro og mental helse i ungdomsskolen
 • Psykisk helse og livsmestring i ungdomsskolen

Last ned pressebilde av Lene Vestad

 

Klara Øverland, førsteamanuensis / psykologspesialist i klinisk barne- og ungdomspsykiatri
51 83 29 17 | klara.overland@uis.no

 • Oppvekst barn og unge
 • Psykisk helse i skolen
 • Antisosialitet/aggresjon
 • Angst, depresjon, traumer og psykiske lidelser
 • Barn på flukt
 • Traumereaksjoner i barnehagen
 • Foreldrereaksjoner
 • Populærkultur og mediepåvirkning
 • Kognitiv terapi

Last ned pressebilde av Klara Øverland